Kultura a památky nepřijdou zkrátka, ale musí se letos trochu uskrovnit…

KRAJ – Radní Pardubického kraje schvalovali dotace v Programu podpory kultury a památkové péče. Ve třech podprogramech je na letošní rok téměř 12 milionů korun, což je z důvodu krácení dotací v době snížených příjmů kraje v době pandemie o 40 procent méně  než v uplynulých letech.

„Na žádostech je vidět, že se kultura zase rozjíždí a všichni mají chuť se vrátit k tradičním akcím, případně přicházet s novými nápady.  Stále je velká potřeba v opravě památek, požadavky asi třikrát převyšují naše možnosti," řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. V podprogramu Podpora kulturních aktivit dostal kraj skoro 200 žádostí, v podprogramu Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na 60 žádostí a v podprogramu Podpora památkové péče přes 360 žádostí. Zhruba polovinu komisí navržených dotací schválila ve své kompetenci Rada kraje a druhou polovinu projedná červnové Zastupitelstvo Pardubického kraje.

„Kromě živé kultury pomáháme muzeím a galeriím, které nejsou krajskými organizacemi. Příspěvky půjdou například na Keltskou expozici na zámku v Nasavrkách, do Muzea řemesel v Letohradu, Hasičského muzea v Žamberku, do pravěké osady Křivolík nebo do městských a obecních muzeí. Co se týká památek, v mnoha případech podporujeme pokračování už započatých rekonstrukcí, jako například obnova fasády a kamenných prvků na průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie v Ústí nad Orlicí, obnova vstupu pro návštěvníky v poutním areálu v Králíkách na Hedči, nebo sanace venkovské usedlost v Trstěnici," uvedl několik příkladů Línek. 

Zdroj a foto: Pardubický kraj