Kritérium délky stavby se kraji vyplácí. Nejrychlejší neznamená nejdražší…

Pardubice – Příprava modernizací silnic a mostů v Pardubickém kraji v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pokračuje. Krajská rada na svém pondělním jednání schválila výběr dodavatelů pro zpracování projektové dokumentace v případě čtyř silničních a devíti mostních projektů. Stejně jako v předchozích případech je i pro výběr zpracovatele dokumentace, tak následně stavební firmy využíváno vedle finančního také kritérium délky realizace stavby. V řadě případů je délka stavby u vítězného subjektu poloviční při zachování nízké ceny.

„Dlouhodobě se nám ukazuje, že je možné kromě cenového hlediska uplatňovat také kritérium délky stavby či v tomto případě délku zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Rozhodně tak není pravdou, že nejlevnější společnosti nabízejí nejdelší termíny a naopak. Kupříkladu v případě výstavby obchvatu Sezemic se délka zpracování projektové dokumentace u jednotlivých společností lišila až o 500 dní, což je z hlediska zahájení samotné stavby zcela nepředstavitelné," uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že ekonomická výhodnost nabídky je stále základním kritériem s váhou 85 procent. Termín dokončení projektové dokumentace má v případě výběru váhu 10 procent a cena za výkon autorského dozoru váhu pět procent.

„Pardubický kraj nyní výrazně pokročil v přípravě třinácti potřebných dopravních staveb, které půjde z velké části financovat z evropských fondů. Protože se v minulosti tato oblast trochu zanedbala, dnes se potýkáme s časem i se složitostmi stavební přípravy," řekl 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek a pokračoval: „Naší ambicí je však jednoznačně nepromarnit ani euro, které půjde získat pro rekonstrukci krajských silnic."

Krajská rada v tomto případě rozhodovala o zpracování projektové dokumentace v případě čtyř projektových záměrů na modernizace silnic schválených v únoru letošního roku. Kromě stavby obchvatu Sezemic se jedná o modernizaci tří silnic na Poličsku. „Finančně nejnákladnější je vybudování sezemického obchvatu v délce mírně přesahující jeden kilometr, který bude obsahovat úrovňové křížení se stávající silnicí I/36 a následně se silnicí II/298. Předmětem zakázky bude rovněž i jedno mimoúrovňové křížení s budoucí přeložkou I/36. Obchvat silnice má za cíl odvést tranzitní dopravu z intravilánu Sezemic, zejména v úseku Pardubice – Býšť," uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš s tím, že v případě výběru zpracovatele projektové dokumentace se kraji podařilo v mnoha případech ušetřit i polovinu ceny oproti předpokládané částce. „V případě všech mostů jsme očekávali částku za zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru od 1,3 do 1,6 milionu korun. V rámci soutěže se nám podařilo ušetřit i více jak polovinu z této částky a věříme, že se nám v rámci soutěže na výběr stavební firmy podaří ušetřit další finanční prostředky," dodal náměstek Kortyš.

 

Modernizace silnic včetně celkových nákladů

II/298 Sezemice – obchvat – 151 milionů

Silnice II/360 Polička – Korouhev – hranice kraje – 139,5 milionů

Silnice II/362 Jedlová – hranice kraje – 126,5 milionů

Silnice II/362 Polička – Jedlová – 116 milionů

 

Modernizace mostů včetně celkových nákladů

Ev. č. 360-023 – Polička 17,5 milionů korun

Ev. č. 358-014 – Višňáry 14,7 milionů korun

Ev. č. 358-015 – Litomyšl 15 milionů korun

Ev. č. 644-002 – Pěčíkov 16 milionů korun

Ev. č. 644-003 – Pěčíkov-Hraničky 15,2 milionů korun

Ev. č. 305-019 – Štěpánov 14,3 milionů korun

Ev. č. 357-009A – Nové Hrady 14,3 milionů korun

Ev. č. 357-010 – Nové Hrady 14,3 milionů korun

Ev. č. 358-010 – Polanka 13 milionů korun

 

Zdroj a foto: Pardubický kraj