Kriminalita v roce 2019 v Pardubickém kraji…

KRAJ – V roce 2019 bylo na území Pardubického kraje spácháno celkem 5 636 kriminálních skutků. Z tohoto počtu se podařilo objasnit 3 613 skutků, což je téměř 65%.Z let minulých navíc objasnili 368 skutků. Celkem se stíhalo 3 228 osob, z toho 1 367 recidivistů a 257 cizinců.  

Majetková kriminalita

V roce 2019 byl celkový počet majetkové kriminality 2 186 skutků, z nichž jsme objasnili 952, to je 43,55% (v roce 2018 to bylo 2 095 skutků, z nichž bylo 874 objasněno, to je 41,72%). Došlo tedy ke zvýšení nápadu o 91 skutků a ke zvýšení objasněnosti o 1,83%.

K nejčastějším případům patřily krádeže prosté a krádeže vloupáním do objektů. V problematice krádeží a podvodů na seniorech jsme zaregistrovali celkem 42 skutků. Mimořádným opatřením se nám podařilo zachránit seniorům přes 4,5 milionů korun.

Hospodářská kriminalita

Za rok 2019 jsme zjistili na území našeho kraje celkem 766 skutků hospodářské kriminality, kdy 460skutků jsme objasnili. V procentech je toto číslo na úctyhodných 60,05%.  

V oblasti zajišťování majetku a odčerpávání výnosů z trestné činnosti zajistili kolegové v roce 2019 majetek v celkové výši  72,7 mil. korun,což je nejlepší výsledek za posledních několik let.

Informační kriminalita

V této problematice jsme celkem zaevidovali 220 trestných činů spáchaných prostřednictvím informačních a komunikačních technologiíoproti 182 evidovaným trestným činům za rok 2018.

Násilná kriminalita

V uplynulém roce jsme vyšetřovali celkem  9 skutků týkající se problematiky závažné násilné kriminality – vraždy. Konkrétně se jednalo o 4 skutky vražd dokonaných, 4 skutky pokusů vražd a 1 skutek vraždy ve stádiu přípravy. Všechny vyšetřované případy jsme s úspěchem objasnili.

Mravnostní kriminalita

Za uvedené období roku 2019 jsme zaevidovali celkem 98 mravnostních skutků, z toho se nám podařilo objasnit 77 skutků, což je téměř80%. Ojedinělým případem bylo vyšetřování trestného činu obchodování s lidmi, který kriminalisté rovněž objasnili.  

Toxi

Pracovní skupina TOXI našeho ředitelství uskutečnila v roce 2019 celkem 154 realizací, při kterých obvinila 158 osob. Oproti roku 2018 je to o 51 realizací více.

DOPRAVNÍ NEHODOVOST v Pardubickém kraji (srovnání roků 2018 a 2019)

ÚO ChrudimÚO PardubiceÚO SvitavyÚOÚstí nad OrlicíCELKEM Pardubický kraj
ROK2018201920182019201820192018201920182019
Počet nehod8608591 4931 4927827721 2131 2354 3484 358
Usmrceno94161436573331
Zraněno3062706226093092754423551 6791 509
z toho těžce4227303816135445142123
z toho lehce2642435925712932623883101 5371 386

ZÁKLADNÍ UKAZATELE NEHODOVOSTI v Pardubickém kraji v roce 2019

UdálostPočetRozdíl proti roku 2018 (+/ -)Rozdíl proti roku 2018 (+/ -) v %
Počet nehod4 358+10+0,23
Usmrceno osob31-2-6,06
Těžce zraněno osob123-19-13,38
Lehce zraněno osob1 386-151-9,82
Hmotné škody243 508 800-7 914 400-3,15

Rok 2019 byl pro naše ředitelství z pohledu čísel velmi úspěšný. V rámci republiky patří našemu ředitelství krásné 3. místo v objasněnosti kriminality. Návíc jsme od Ministerstva Vnitra obdrželi 9 nových vozidel pro prvosledové hlídky. Jedná se o vozidla Škoda Octavia III Combi 2,0 TSI 4×4 DSG. Také jsme od Krajského úřadu Pardubického kraje obdrželi finanční dar, za který naše ředitelství pořídilo novou zobrazovací stěnu pro Integrované operační středisko. Tato stěna slouží k zobrazení videosignálů z jednotlivých pracovišť IOS, různých kamerových systémů, vrtulníku a dalších přenosových zařízení, které lze připojit do distribuční sítě. V prevenci jsme úspěšně zahájili projekty na velmi diskutované téma – děti, rodiče a pedagogové v online prostředí.

Zdroj a ilustrační foto: Policie ČR

  •  
  •