Krajští silničáři jsou na příchod zimy připraveni. Radní schválili plán údržby silnic nižších tříd…

Pardubice – Ačkoliv v celém regionu převládá příjemné podzimní počasí, schválila krajská rada plán zimní údržby na silnicích II. a III. tříd. Z celkové aktualizované délky spravované silniční sítě v délce 3 121 km je v zimním období udržováno 2 988 km. Zbývající úseky jsou ohledem na jejich malý dopravní význam bez hromadné linkové přepravy osob zařazeny do neudržovaných. Údržbu silnic I. třídy i nadále zajišťují dodavatelé najatí Ředitelstvím silnic a dálnic.

„V rámci silnic nižších tříd nadále pokračuje režim, který zaštiťuje naše Správa a údržba silnic. Ta vlastními silami zajistí údržbu 57 okruhů o celkové délce 2 523 km a pomocí subdodávek 12 okruhů o celkové délce 465 km. Ze zkušeností loňské zimy máme na práci našich krajských silničářů dobrou zpětnou vazbu, jelikož velmi dobře znají svěřené okruhy a jsou schopni velmi pružně reagovat na nastalou klimatickou situaci. V případě vzniklých problémů jsou schopni velmi rychle reagovat,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V rámci projednání plánu jsme znovu požadovali uveřejnění kontaktních telefonů na dispečinky údržby I. tříd a zejména jejich zveřejnění pro veřejnost. Takto již zveřejňujeme kontakty na všechny dispečinky Správy a údržby silnic a obdobné nám bylo přislíbeno i ze strany dodavatelů pracujících pro ŘSD,“ řekl hejtman Netolický.

Na každém cestmistrovském pracovišti Správy a údržby silnic je zřízen dispečink s nepřetržitou službou pro zajištění sjízdnosti silnic a zmírnění závad vznikajících povětrnostními vlivy v zimním období. „Informace o sjízdnosti z jednotlivých cestmistrovských dispečinků jsou zadávány přímo do webové aplikace Jednotného systému dopravních informací pro Českou republiku, a také na centrální dispečink zimní údržby na krajském ředitelství Správy a údržby silnic. Aktuální informace o sjízdnosti z jednotlivých dispečinků jsou automaticky zobrazovány a volně přístupné na webových stránkách www.suspk.cz,“ sdělil krajský radní pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Plán zimní údržby také stanovuje, jakým způsobem jsou jednotlivé úseky silnic ošetřovány. Chemickými rozmrazovacími materiály je udržováno 53 procent z celkového rozsahu, na 37 procentech je využívána inertní technologie, šest procent je pouze pluhovaných a čtyři procenta spadají do kategorie neudržovaných silnic. V tomto případě se jedná o 133 kilometrů.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •