Krajský rozpočet na rok 2020 počítá s velkými investicemi do zdravotnictví a dopravy…

Pardubice – Rada Pardubického kraje na svém prvním listopadovém jednání schválila návrh krajského rozpočtu na rok 2020. Ten je připraven na finanční zajištění výrazné investiční aktivity, na kterou budou využity úspory z dobrého hospodaření kraje z předchozích let společně se zvýšením daňovým inkasem. Finální schválení rozpočtu bude předmětem prosincového jednání krajských zastupitelů.

„Rok 2020 je pro nás velmi důležitý z hlediska investičních aktivit do všech oblastí s primárním důrazem na velké stavby ve zdravotnictví jako centrální příjem v Orlickoústecké nemocnici, výstavba monobloku Nemocnice následné péče v Moravské Třebové či pokračování prací na pavilonu psychiatrie v Pardubické nemocnici. Zároveň připravujeme velké dopravní stavby na celém území kraje. Vzhledem k tomu, co nás čeká, snažili jsme se každoročně v krajském rozpočtu nacházet úspory, které jsme nyní připraveni využít právě na tyto investice, abychom jejich co největší část mohli řešit přímo z rozpočtu. Celkově plánujeme zapojit úspory ve výši 528 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický, do jehož gesce spadá právě oblast krajských financí. „Vzhledem k těmto výrazným investicím jsme pro letošní rok nenavyšovali programové dotace kraje, avšak mohu ubezpečit, že nedochází k jejich proškrtávání. Naopak reagujeme například na aktuální situaci týkající se kůrovcové kalamity a připravujeme dotační titul pro vlastníky lesů, kde je v tuto chvíli vyčleněno 10 milionů korun s tím, že jsme připraveni dle zájmu navýšit objem až na 30 milionů korun v průběhu roku,“ sdělil hejtman.

Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 počítá s celkovými příjmy ve výši 4,661 miliard korun, celkovými výdaji ve výši 5,002 miliard korun. Objem příjmů je navržen na základě znalostí jejich vývoje v minulých obdobích a s ohledem na aktuální predikci daňových příjmů vydanou Ministerstvem financí ČR. Dále je přihlédnuto k chystaným změnám právních předpisů, které mohou výši skutečných příjmů kraje ovlivnit. Jelikož výše příjmů zásadně ovlivňuje objem výdajů, byl při přípravě rozpočtu kladen velký důraz na reálnost příjmů tak, aby čerpání prostředků v roce 2020 nebylo ohroženo neplněním příjmů.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 •  
 •  
 • Mladík usnul s hlavou na silnici, další na parkovišti, třetí chtěl skákat z okna a posledního si kamarád přivezl a zase odvezl…
 • Pardubice – V paletě velmi hloupých nápadů hodnotíme pokus 26letého muže tak na 8 bodů z 10. Ve 2 ráno

  •  
  •  
 • Bývalý hotel hyzdí Horní Bradlo. Obec plánuje jeho demolici…
 • Chrudimsko – Radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil pokračuje ve svých cestách po obcích Pardubického kraje. Ve

  •  
  •  
 • V Ostřešanech by měl vzniknout semafor pro bezpečnější výjezd od Pardubic…
 • Ostřešany – Hejtman Martin Netolický jednal se starostou Ostřešan Josefem Vodrážkou a místostarostou Miroslavem Hofericou. Kromě rekonstrukcí silnic řešili například

  •  
  •  
 • Rekonstrukce Prioru je v plném proudu…
 • Pardubice – Demolice v obchodním domě Prior skončily a rekonstrukce započala. Práce pokračují i o prázdninách a vy se tak můžete

  •  
  •  
 • Pohádkový dědeček vyrazil autem pro rohlíky. I přes zákaz…
 • Pardubicko – Nejen v Pardubicích zajišťují strážníci dohled nad bezpečností v ulicích. Naše strážníky potkáte třeba v Holicích, Mikulovicích nebo Horním Jelení. Město

  •  
  •