Krajský rozpočet je schválen a připraven na významné investice…

Pardubice – Krajští zastupitelé schválili návrh rozpočtu na rok 2020, který odpovídá plánům na realizaci velkých investic především v oblasti zdravotnictví, ale také dopravy, kultury či školství. Na ty bude využito také předpokládané zvýšené inkaso daní a úvěr Evropské investiční banky či jiné dostupné finanční produkty.

„Krajský rozpočet pro příští rok je připraven na financování velkých krajských investic, mezi které patří centrální příjmy v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici, výstavba monobloku Nemocnice následné péče v Moravské Třebové či investice v Automatických mlýnech v Pardubicích. Jedná se o akce, jejichž přípravu pravidelně sledujeme a dohlížíme na to, aby nedocházelo k neopodstatněnému prodražování a klouzání termínů. V tuto chvíli je zadluženost kraje nejnižší za posledních 15 let s tím, že se nám daří maximálně využívat vlastní zdroje. Pro tyto velké investice však v tuto chvíli plánujeme přijetí úvěru Evropské investiční banky či některého jiného finančního nástroje dle jeho výhodnosti pro kraj. Zároveň na únorovém zastupitelstvu předpokládáme zapojení až půl miliardy korun ze zlepšeného daňového inkasa letošního roku,“ řekl k rozpočtu hejtman Martin Netolický.

Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 počítá s celkovými příjmy ve výši 4,661 miliard korun, celkovými výdaji ve výši 5,002 miliard korun. Objem příjmů je navržen na základě znalostí jejich vývoje v minulých obdobích a s ohledem na aktuální predikci daňových příjmů vydanou Ministerstvem financí ČR. Dále je přihlédnuto k chystaným změnám právních předpisů, které mohou výši skutečných příjmů kraje ovlivnit. Jelikož výše příjmů zásadně ovlivňuje objem výdajů, byl při přípravě rozpočtu kladen velký důraz na reálnost příjmů tak, aby čerpání prostředků v roce 2020 nebylo ohroženo neplněním příjmů.

Zdroj a foto: Pardubcký kraj

  •  
  •