Krajská knihovna vychází vstříc zrakově handicapovaným…

Pardubice – Krajská knihovna v Pardubicích se snaží neustále obohacovat nabídku svých služeb pro široký okruh čtenářů. K nejnovějším projektům patří zpřístupnění nových kompenzačních pomůcek pro čtenáře se zrakovým handicapem, které knihovna pořídila díky finanční podpoře Pardubického kraje a úspěšnému 2. místu v soutěži Globus Lepší svět.

Slavnostní prezentace nových pomůcek se uskutečnila ve čtvrtek 2. května v prostorách informačního oddělení knihovny.  Za účasti zástupců pardubického TyfloCentra v čele s ředitelkou Danou Stoklasovou i širší veřejnosti byla představena stolní kamerová zvětšovací lupa ClearView C24″ HD s hlasem a přenosná kamerová lupa Compact Plus HD.  Spolu s těmito pomůckami si návštěvníci mohli vyzkoušet také zvukový portál Friendly Vox, který zrakově handicapovaným čtenářům umožňuje například přístup k e-mailové schránce, dennímu tisku, sociálním sítím, jízdním řádům nebo poslech rádia.

Představení nových kompenzačních pomůcek v knihovně pro čtenáře se zrakovým handicapem
« 1 z 3 »

V současné době už jsou pomůcky k dispozici na vyžádání na informačním oddělení knihovny, které ve fondu zvukové knihovny pro nevidomé nabízí také výpůjčky „knih do ucha“. Jedná se o nahrávky knih mnoha žánrů na magnetofonových kazetách nebo na CD ve formátu audio a MP3.

„Rádi bychom poděkovali Pardubickému kraji i firmě Globus za podporu, díky níž bylo možné tyto cenné pomůcky zakoupit. Nabídku služeb nejen pro zrakově handicapované čtenáře chceme nadále rozšiřovat. Usilujeme o to, aby si u nás cestu k četbě našel opravdu každý“, vysvětluje ředitelka krajské knihovny Radomíra Kodetová.

Zdroj a foto: Krajská knihovna v Pardubicích

  •  
  •