Kraje dostanou od ŘSD na opravy silnic v příštím roce čtyři miliardy korun…

Pardubice – V Pardubicích byla ve čtvrtek zahájena Dopravní konference. Té se vedle zástupců Pardubického kraje zúčastnili také ředitelé Správy železnic, Ředitelství silnic a dálnic či Státního fondu dopravní infrastruktury a další odborníci včetně prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. Důležitou informací pro kraje je garance příspěvku ve výši čtyř miliard na rekonstrukce silnic II. a III. tříd z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Pro Pardubický kraj by to mělo znamenat 226 milionů korun.

„Po pravidelném a garantovaném příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury voláme každoročně a jsem rád, že již v září letošního roku nás pan ředitel Hořelica ujistil, že na příští rok počítá rozpočet SFDI s částkou čtyř miliard pro kraje na rekonstrukce silnic II. a III. tříd. To pro nás samozřejmě znamená, že můžeme pokročit v přípravě řady projektů, které máme v zásobníku, ale bez kompletního finančního krytí,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Ředitel SFDI Zbyněk Hořelica prezentoval také souhrn prostředků, které jdou ze Státního fondu dopravní infrastruktury do Pardubického kraje. V roce 2020 se jednalo o téměř pět miliard korun a v letošním roce částka přesahuje osm miliard korun. „Z této částky jsme obdrželi v letošním roce 632 milionů korun na rekonstrukce silnic II. a III. tříd a na výstavbu přivaděčů k dálnici D35. Pro rok 2022 je v rozpočtu SFDI připravena částka 7,4 miliardy korun a to jak pro ŘSD, Správu železnic, tak pro náš kraj. Na silnice II. a III. tříd bychom měli obdržet 226 milionů korun a na přivaděče 400 milionů korun,“ řekl hejtman Netolický.

Nebyla by to dopravní konference, aby nebyla řeč o dálnici D35 a její výstavbě. „Ředitelství silnic a dálnic nás ujistilo, že první úsek dálnice z Opatovic nad Labem do Časů bude otevřen do konce letošního roku s pracovním termínem 15. prosince. V případě navazujícího úseku z Časů do Ostrova je stavba oproti původnímu plánu ve skluzu, a to z důvodu technologicky náročné a unikátní stavby mostu přes hlavní železniční koridor u Uherska. Ten je budován na dvě poloviny samostatně a následně dojde k jeho propojení a kompletaci. Ze stavebního hlediska se bude jednat opravdu o zcela mimořádnou stavbu. V tuto chvíli je předpoklad dokončení druhého úseku dálnice do konce roku 2022. Velkým tématem je pro nás poškození silnic nižších tříd, po kterých stavební firmy vozí materiál na a ze stavby dálnice. Rádi bychom nastavili několikaletý plán na opravy těchto silnic s významným státním příspěvkem po dokončení stavby dálnice,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. Ten v rámci své prezentace seznámil účastníky s aktuálními investicemi do silniční infrastruktury v Pardubickém kraji, a to jak z vlastních krajských zdrojů, tak s projekty, jež jsou spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu.

Vzhledem k přítomnosti prezidenta Hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého byla, i když okrajově, řeč o rekodifikaci stavebního zákona. „S panem prezidentem jsme se domluvili na schůze po říjnových parlamentních volbách, abychom vedli odbornou diskusi a pokusili se najít optimální řešení, jak dále postupovat v případě rekodifikace stavebního zákona, na který máme oba v tuto chvíli zcela rozdílný názor,“ řekl hejtman Netolický.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 
 
 • V příspěvkových organizacích kraje budou jezdit vozidla s plug-in hybridním pohonem…
 • Pardubice – Pardubický kraj nyní vyhlásil veřejnou zakázku na pořízení šesti vozidel s plug-in hybridním pohonem. S pomocí evropské dotace chce tato nízkoemisní

   
   
 • Matoušková: Mapujeme veškeré zdravotnictví v kraji…
 • Pardubice – Pardubický kraj v čele s náměstkyní hejtmana Michaelou Matouškovou zahájil práce na Střednědobé koncepci zdravotnictví a Koncepci lůžek následné péče pro období

   
   
 • 25 kolegů z Pardubic darovalo společně plazmu, peníze poslali na charitu…
 • Pardubice – Přispět nemocnému chlapečkovi svého kolegy se rozhodla parta přátel z pardubické společnosti Edera. Každý ve firmě, kdo mohl, přišel

   
   
 • Strážníci pomáhali řidičům, i odstraňovat nebezpečí…
 • Pardubice – Udržovat město bezpečné je přímo práce našich strážníků. A nezahrnuje to jen stíhání zločinců a rychlých kol na

   
   
 • Do Hronovické míří další Nejúspěšnější sportovci Pardubicka…
 • Pardubice – Již za necelý týden budou odtajněna jména dalších držitelů titulu Nejúspěšnější sportovec Pardubicka. Veřejnost radnici zaslala celkem 62