Kraj zůstává jedním z největších investorů i v roce 2020…

Pardubice – Ze čtvrtletního přehledu investiční činnosti Pardubického kraje vyplývá, že patří k největším investorům v tomto regionu.  Jen v loňském roce bylo ukončeno 50 akcí, další jsou v realizaci či ve fázi výběru zhotovitele a téměř dvě stovky dalších kraj připravuje na následující léta. Jejich přehledem se tento týden zabývala rada Pardubického kraje.

„V loňském roce jsme dokončili stavby skoro za miliardu korun. Týkaly se rekonstrukcí silnic, nových objektů pro sociální služby či pro kulturní instituce, úspor energie hlavně ve školách a školských zařízeních, nových výjezdových základem pro zdravotnickou záchrannou službu i objektů v nemocnicích akutní péče a v dalších zdravotnických zařízeních,“ shrnul situaci v roce 2019 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek. „Největšími akcemi roku byly dva kulturní projekty – výstavba muzejního depozitáře v Ohrazenicích a rekonstrukce tří historických domů na Příhrádku v Pardubicích pro Krajskou knihovnu, která je po stavební stránce dokončena,“ dodal Línek.

V současné době je v realizaci 34 staveb v hodnotě přes 2 miliardy korun. Mezi nimi jsou tři velké modernizace silnic a také obnova interiérů na Zámku Pardubice a mnoho dalších, o něco menších projektů.  U dalších 11 staveb za půl miliardy korun nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele.  Patří mezi ně i obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii.

„Ve výhledu připravujeme potřebné stavby na období dalších pěti, šesti let. Nejpočetnější jsou samozřejmě stále modernizace silnic následované školami. Velké investice ale čekají kraj také ve zdravotnictví v čele s urgentními příjmy v nemocnicích v Ústí nad Orlicí a v Pardubicích a Nemocnicí následné péče v Moravské Třebové. Naštěstí náš kraj velmi dobře konzervativně hospodaří, a tak jeho ekonomiku neohrozí, když si na finanční krytí těchto plánů vezme úvěr,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •