Kraj vybral zhotovitele staveb pro Dětský domov Pardubice a Domov u fontány v Přelouči

Pardubice – Radní Pardubického kraje schválili vítěze výběrových řízení na dvě stavby v režii kraje pro ohrožené děti a pro seniory. Po podepsání smluv bude tedy možné začít s jejich realizací ještě letos. Obě se ucházejí o evropskou dotaci z Národního plánu obnovy.

„Jedná se o novostavbu dvojdomku pro děti z Dětského domova Pardubice v areálu Ke Tvrzi a stavbu komunitní pobytové služby pro seniory v areálu Domova u fontány v Přelouči. V prvním případě má zhotovitel lhůtu 474 kalendářních dnů od předání staveniště, v Přelouči by měli stavbaři předávat stavbu do konce října 2025," uvedl náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.

Pardubický kraj musí všechny stavby takzvaně předfinancovat. „Na stavbu dvojdomku pro Dětský domov máme v krajském rozpočtu na letošní rok 15 milionů korun, na komunitní domov pro seniory pak 44 milionů korun. Další financování bude součástí rozpočtu na rok 2025. Celkové náklady jsou 23 milionů za první stavbu a 94 milionů korun za druhou z nich," konstatoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Poměrně rychlou realizaci těchto dvou projektů umožnily Pardubickému kraji dotační výzvy z Národního plánu obnovy, ve kterých po splnění všech podmínek, například s vazbou k  životnímu prostředí, získáme v sumě na oba záměry více než 120 milionů korun. Opět se prokázalo, že pokud máme projekty připravené, můžeme je při výhodném financování rychle zahájit," okomentoval organizaci projektů radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Dvojdomek pro dvě „rodiny"

V rámci nového využití rozlehlého areálu Ke Tvrzi v Pardubicích dojde do budoucna ke zbourání bývalého sirotčince, který už nevyhovuje současným požadavkům na péči o ohrožené děti. Do té doby musí vyrůst stavba nová. „Chceme, aby děti mohly vyrůstat v prostředí, které co nejvíce kopíruje rodinu. Měly by žít ve víceméně stabilních „rodinných" skupinách se všemi právy a povinnostmi jejích členů. V areálu vyroste pro tyto účely dvojdomek pro dvě skupiny. V přízemí budou společné prostory a v patře jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje včetně skladového a hygienického zázemí. Další skupiny dětí budou žít mimo areál v pronajatých bytech nebo domcích," popsal situaci radní pro školství Josef Kozel.

Komunitní domov pro seniory

Pardubický kraj provozuje jediný domov pro seniory, kterým je Domov u fontány v Přelouči. „Naší snahou je stále více rozvíjet sociální služby, aby péče a prostředí, ve kterém lidé žijí, co nejvíce odpovídala jejich potřebám. S tímto cílem jsme modernizovali stávající domov pro seniory a nyní jsem rád, že může vzniknout i ryze komunitní bydlení, které bude více blízké domácímu prostředí. Nový objekt bude sloužit 18 klientům starším 60 let v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením ve třech domácnostech," informoval radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj