Kraj vybral projektanta pro rekonstrukci společenského sálu na technické škole v České Třebové

Česká Třebová – Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila výběr projektanta pro rekonstrukci společenského sálu Střední školy technické Gustava Habrmana v České Třebové. Pokud vše půjde podle představ, mohla by být samotná stavba zahájena v roce 2023, a to s ohledem na dostupné finanční prostředky v rozpočtu Pardubického kraje. Předpokládaná hodnota stavby před zpracováním projektu přesahuje 53 milionů korun.

"Po schválení architektonické studie a projektového záměru postupujeme dalším krokem směrem k zásadní rekonstrukci společenského sálu Střední školy technické Gustava Habrmana v České Třebové. Tento sál je vedle Sukovy síně Domu hudby druhým velkokapacitním sálem v majetku našeho kraje a vzhledem k tomu, že technický stav odpovídá době vzniku sálu, tak připravujeme jeho rekonstrukci. Kromě akcí školy se zde konají také různé tematicky zaměřené konference, setkání se starosty, burzy škol či maturitní plesy. Město Česká Třebová nemá k tomuto sálu adekvátní alternativu pro pořádání velkých akcí," řekl hejtman Martin Netolický. „Samotné projektování by dle smlouvy mělo trvat 140 dní, následně bychom mohli zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby, kterou bychom chtěli zahájit v průběhu příštího roku. Vše je však odvislé na možnostech krajského rozpočtu, jelikož předpokládaná hodnota celé stavby před zpracováním projektu je přibližně 53 milionů korun," doplnil hejtman.

Vzhledem k tomu, že se jedná o sál, který je využíván také pro potřeby České Třebové, byly zástupci města o podobě nového sálu informování a zúčastnili se také jednání. „Jedná se o zásadní rekonstrukci, která rozšíří možnosti kulturního vyžití ve městě, a proto jsme s vedením České Třebové debatovali nad architektonickou studií. V rámci investice projde rekonstrukcí nejen sál samotný, ale také, vstupní prostor školy včetně vrátnice, šatny, sekretariát, ředitelna, kuchyňka, bary či sociální zařízení. Naším cílem je, aby se sál dostal do parametrů odpovídajících požadavkům na pořádání kulturních akcí," řekl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj