Kraj vybral firmu na odstranění trafostanice u Automatických mlýnů

Pardubice – Zatímco rekonstrukce budovy Gočárovy galerie v Automatických mlýnech je stavebně hotová, konečná podoba čelní stěny spojená obloukem se silem se po desítkách let „vyloupne" až po odstranění trafostanice. Radní Pardubického kraje tento týden vybrali dodavatele bouracích a rekonstrukčních prací.

U jižní strany objektu mlýna byl historicky menší domek s původní technologií vodní turbíny sloužící pro pohon mlýna. S postupným rozšiřováním mlýnské výroby byl pohon vodou nahrazen elektrickým pohonem, pro který byla zřízena trafostanice v místě původního domku. Ta byla v šedesátých letech minulého století zásadně rozšířena a přestavěna.

„S ohledem na architektonické záměry a s přihlédnutím k historické hodnotě objektu mlýna je nutné starou trafostanici odstranit.  Pro zásobování objektu mlýnů elektrickou energií už vyrostla nová trafostanice v zadní části areálu. Teď musíme počkat na přepojení od ČEZu. K tomu by mělo dojít koncem března a potom už se vybraná firma může pustit do bourání," uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Roman Línek a pokračoval: „Musí to ovšem udělat velmi citlivě, aby co nejméně poškodila čelní fasádu hlavní budovy. Nikdo přesně neví, v jakém je stavu, a čím méně ji poškodí, tím více si ušetří práci při renovaci. K té bude patřit i oprava dláždění parteru na místě trafostanice, které by mělo navázat na nové vydláždění celého dvora. To zajišťuje Nadace Automatické mlýny manželů Smetanových mimo jiné s příspěvkem Pardubického kraje."

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj