Kraj vybavil policisty defibrilátory ve 24 policejních vozidlech…

KRAJ – V rámci společného projektu základních složek integrovaného záchranného systému (PČR, HZS a ZZS) Pardubického kraje, který je pod záštitou hejtmana Pardubického kraje, získalo naše krajské ředitelství od Krajského úřadu Pardubického kraje 2 miliony korun na nákup automatických externích defibrilátorů (AED), resuscitačních figurín, tréninkových elektrod a příslušných školení.

Z vlastního rozpočtu jsme zajistili 7 plně vybavených záchranářských batohů, které jsou společně s AED umístěny ve vozidlech prvosledových hlídek na území Pardubického kraje. Zbylých 17 defibrilátorů je rozmístěno ve služebních vozidlech v rámci celého kraje tak, aby byly primárně tam, kde můžeme být díky naší trvalé přítomnosti v ulicích dříve, než Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje (ZZS Pak). Tato místa jsme vybírali právě po konzultaci se ZZS Pak. Prvosledové hlídky tvoří speciálně vyškolení, vycvičení a vybavení policisté, kteří mají za úkol okamžitě reagovat na situace, které bezprostředně ohrožují život, zdraví, majetek, anebo kde figuruje ozbrojený pachatel. Důraz při rozmístění těchto hlídek je kladen na maximální zkrácení dojezdového času v rámci celého kraje.

Záměrem společného projektu rozhodně není suplování činností ZZS Pak. Zde, jako i jinde platí, že i jedna vteřina může zachránit život. Podle české resuscitační rady postihuje srdeční zástava v Evropě přibližně půl milionu lidí ročně. Vzniká obvykle neočekávaně, často z plného zdraví a bez varovných příznaků. Poskytnutí laické pomoci je přitom velmi jednoduché – stačí zavolat tísňovou linku 155 a začít s prováděním srdeční masáže. Krajský ředitel policie Pardubického kraje plk. Jan Ptáček k tomu dodává: „ Laická resuscitace až trojnásobně zvyšuje šanci postiženého na přežití a má zásadní vliv na kvalitu dalšího života postiženého. A protože ne vždy je na blízku osoba, která je dostatečně poučená nebo schopná a ochotná zahájit resuscitaci, je podle nás vybavení vozidel policie přístroji AED cesta správným směrem, ve kterém chceme i do budoucna pokračovat.“ Obdobné defibrilátory jsou rozmístěné v rámci celé republiky na různých místech s větší koncentrací osob, aby je mohla použít i laická veřejnost. Není proto nutné, policisty v použití AED speciálně školit, protože obsluha je opravdu jednoduchá a přístroj vás sám navádí, co máte dělat. I přesto je součástí projektu postupné proškolení více než 600 našich policistů v oblasti poskytování první pomoci.

V praxi bude tato spolupráce se ZZS Pak a HZS Pak probíhat prostřednictvím předávání informací v rámci operačních středisek všech složek.

K 30. 6. 2021 policisté obdrželi od ZZS Pak desítky výzev k použití AED, ne však v každém případě ho použili. Někdy na místo přijela současně nebo dříve ZZS Pak či jednotka hasičů. V jednom případě byli kolegové z pohotovostního a eskortního oddělení vysláni i k resuscitaci dítěte po pádu do bazénu, kde nakonec AED nepoužili, ale prováděli nepřímou srdeční masáž. K 30. 6. 2021 jsme defibrilátor použili ve čtyřech případech, kdy v jednom byl doporučen výboj, a resuscitace na místě byla úspěšná.

Autor: mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ Markéta – tisková mluvčí policie Pardubického kraje
Zdroj a foto: Policie ČR

 
 
 • Kraj začíná oceňovat nejlepší učitele v regionu. Ceny nesou jméno Gustava Habrmana…
 • Pardubice – V Pardubickém kraji začíná letošním rokem nová tradice, a to oceňování pedagogů všech stupňů vzdělávání. Nové ocenění, jehož součástí

   
   
 • Přijaté Zásady otevírají cestu udržitelnému rozvoji…
 • Pardubice – Nové Zásady pro spolupráci s investory, které přinesou do Pardubic transparentní komunikaci mezi městem a developery a jasné

   
   
 • Nová auta od Globusu už dopravují hendikepované a seniory v Ústí nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou a ve Svitavách…
 • Pardubice – Globus již od roku 2002 přispívá z prodeje tašek ve svých hypermarketech Kontu Bariéry na nákup nových velkoprostorových vozů

   
   
 • Výzkum Univerzity Pardubice získal světové uznání…
 • Pardubice – Metoda diagnostiky rakoviny slinivky, která je objevem týmu analytického chemika Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, si vysloužila

   
   
 • Pardubice pomáhají sociálním službám desítkami milionů korun…
 • Pardubice – Hned z kraje nového roku se mohou sociální služby těšit na podporu města. Radnice tento týden začala s vyplácením peněz