Kraj uvolnil kulturní dotace zatím jen na rozpracované projekty obnovy památek…

Pardubice – Dotační programy v oblasti kultury jsou sice vyhodnoceny, ale kvůli současné mimořádné situaci je jejich odsouhlasení pozastaveno. Stopku dočasně dostaly tři programy – program podpory kulturních aktivit, program preventivní péče sbírek muzeí a galerií a také program podpory subjektů činných v oblasti kultury. Tento týden radní odsouhlasili pouze zúžený výběr dotací na obnovu památkových objektů.

„Jedná se o projekty, které jsou už rozpracované a dotace jsou potřebné pro pokračování prací. Dále se to týká také akcí, které mají další kofinancování, například z Ministerstva kultury, a které by pozastavení krajské dotace mohlo ohrozit. Ostatní žádosti budou muset v současné době počkat a budeme o nich znovu jednat až po odezněnění současné koronavirové krize. To už bychom měli vědět, jak hodně tato situace ovlivnila krajský rozpočet," informoval 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Rada kraje zatím schválila dotace v celkové hodnotě 2,8 milionu korun a do Zastupitelstva jdou návrhy dotací za 5,2 milionu korun. „Jedná se většinou o pokračování rekonstrukcí památkových usedlostí, venkovských, měšťanských nebo šlechtických domů, církevních památek, nebo dokončení restaurování obrazů či v jednom případě varhan," doplnil Roman Línek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj