Kraj staví a modernizuje. V plánu jsou stavby za 10 miliard korun…

Pardubice – Výstavby, modernizace a rekonstrukce. Radní Pardubického kraje v pondělí projednali stav investiční činnosti kraje za první čtvrtletí letošního roku a přehled připravovaných a realizovaných staveb na další období. Kraj se zároveň připravuje také na nové programovací období Evropské unie.

„V prvním čtvrtletí letošního roku bylo dokončeno celkem osm staveb za více než 186 milionů korun," říká 1 náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek a pokračuje: „Jednalo se o zejména o dokončení depozitáře pro Východočeské muzeum v Pardubicích s celkovými náklady stavby ve výši 76,2 milionů korun, dále  o modernizace dílen odborného výcviku a praxe na střední škole automobilní v Holicích za 16, 3 milionu koruna a dále o stavby v oblasti zdravotnictví. V současné době se pracuje celkem na 37 projektech s náklady přesahujícími 960 milionů korun a probíhají zadávací řízení na projekty za další půl miliardu korun. Největší stavbou je v současné době budova pro novou psychiatrii v Pardubické nemocnici za 277 milionů korun."

Kraj nezůstává pozadu ani v přípravě dalších investic, na které nechává zpracovat investiční záměry. „Většinu plánovaných staveb chceme uplatnit do výzev evropských fondů v příštím programovém období. Celkové předpokládané náklady těchto připravovaných staveb činí téměř 10 miliard korun. V prvním čtvrtletí letošního roku jsme schválili již 16 investičních záměrů na stavby zejména z oblasti dopravy s celkovými náklady ve výši 1,8 miliardy korun. K těm největším patří modernizace silnic II/358 Nové Hrady – Litomyšl a II/644 Městečko Trnávka – hranice kraje. Další budou samozřejmě pokračovat v průběhu času. Chceme dát jednoznačný signál, že jsme na čerpání evropských prostředků v příštích letech připraveni," konstatuje hejtman Martin Netolický.

V oblasti dopravy připravuje pro Pardubický kraj stavby příspěvková organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje. „Tady máme zpracovaný přehled nejnutnějších investic až do roku 2025," uvádí náměstek pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Jedná se o projekty, které řeší především havarijní stav mostů, celkové rekonstrukce silničních úseků a přivaděče k D35. Předpokládané financování těchto projektů je ze zdrojů Pardubického kraje a Státního fondu dopravní infrastruktury. Pro rok 2019 je připraveno celkem 49 projektů s finančním objemem 738 milionů korun. Financování u nových projektů není dosud pro letošní rok ze strany SFDI zajištěno,"dodává Kortyš.

Zdroj a foto: Pardubický kraj