Kraj se připravuje na možný výskyt koronaviru. Je připraven uvolnit 10 milionů na nákup ochranných pomůcek…

Pardubice – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický svolal v úterý odpoledne mimořádnou poradu se zástupci složek integrovaného záchranného systému, Nemocnice Pardubického kraje a.s. a Krajské hygienické stanice v souvislosti s možnou hrozbou výskytu koronaviru v České republice.

Kromě řady dalších režimových opatření bude ve středu ustanovena krajská epidemiologická komise. Ta by se měla sejít po pondělním jednání Bezpečnostní rady státu, případně při prvním výskytu nákazy v kraji. Z rozpočtu kraje navrhuje hejtman vyčlenit 10 milionů korun pro případný nákup ochranných pomůcek.

„Vzhledem ke zjištěnému výskytu tohoto onemocnění v Rakousku a Chorvatsku je možné očekávat, že je otázkou možná několika dní, kdy bude koronavirus diagnostikován také u nás, a proto je nutné se vzájemně informovat o postupu složek IZS. Pro tuto chvíli platí, že pokud by byl jakýkoliv pacient pozitivní, tak bude okamžitě zajištěn převoz Nemocnice Na Bulovce v Praze,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Během zítřejšího dne budeme připravovat seznam režimových opatření na všech úrovních včetně škol, nemocnic či sociálních zařízení tak, abychom byli připraveni na přípravný výskyt viru. Ve středu proběhne jednání s bezpečnostními tajemníky měst. Zároveň musíme nadefinovat skladovací prostory pro případný hromadný nákup ochranných pomůcek. Pro tuto chvíli jsme připraveni z krajského rozpočtu vyčlenit 10 milionů korun,“ řekl hejtman, podle kterého je nutné zaměřit se také na základní osvětu v oblasti hygieny. „V co nejkratší době budeme distribuovat nejen do našich škol informační letáky týkající se základní hygieny. O spolupráci požádáme také starosty obcí jakožto zřizovatele mateřských a základních škol a ředitele nejen krajských příspěvkových organizací,“ doplnil hejtman.

Stav připravenosti Nemocnice Pardubického kraje shrnul generální ředitel Tomáš Gottvald. „Stanovili jsme pravidla pro jednotlivé nemocnice ve smyslu identifikace rizikového pacienta, stanovení způsobu vyšetřování podezřelých z nákazy, odběru biologického materiálu, izolace pacienta a používání stanovených ochranných prostředků. Pro příjmové ambulance byl vypracován manuál. Osobní ochranné prostředky, zejména respirátory a ochranné obličejové štíty, byly zajištěny v dosažitelném množství oddělením centrálního nákupu,“ uvedl Tomáš Gottvald s tím, že bude ustanoven krizový štáb nemocnic a připraví se na možnost vyčlenění celého multioborového pavilonu v Pardubické nemocnici, který má přibližně 70 lůžek.

Podle zástupců jednotlivých složek integrovaného záchranného systému jsou sloužící příslušníci ochrannými pomůckami pro tuto chvíli vybaveni. „Musíme tlačit na stát, aby skrze Správu státních hmotných rezerv zajistil dostatečné množství ochranných pomůcek, protože se musí jednat o řízený a koordinovaný postup. V tuto chvíli musíme vyčkat na informace z jednání Státní epidemiologické komise, která bude zasedat ve čtvrtek,“ řekl hejtman Netolický.

Zdroj: Pardubický kraj
Foto: ilustrační redakce

  •  
  •