Kraj přispěje obcím v okolí strojíren na nová poplachová zařízení. Profesionální jednotka je stále jednou z priorit…

V areálu Poličských strojíren se ke druhému jednání, které svolal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, sešli zástupci společnosti, složek IZS a starostů obcí v okolí areálu, aby řešili záležitosti spojené s únorovou explozí, zabezpečení areálu a následnou komunikaci podniku se zasahujícími složkami. Pardubický kraj si od všech dotčených vyžádal jejich hodnocení celé mimořádné události včetně případných připomínek. Hejtman Netolický nadále prosazuje vytvoření podnikové hasičské jednotky.

Chtěli jsme znát názory a detailní informace od všech zasahujících složek o průběhu zásahu včetně komunikace se samotným podnikem. Oslovili jsme také starosty okolních obcí, abychom znali způsob jejich informování při mimořádné události ze strany složek integrovaného záchranného systému," uvedl hejtman Martin Netolický. „Chceme, aby sirény či obecní rozhlas fungovaly automaticky na základě zpráv od hasičů. Starostové musí být také včas informování například pomocí SMS zpráv, ale je nezbytné šířit informaci o případné havárii mezi občany, a to okamžitě po obdržení prvních zpráv,"sdělil Netolický s tím, že Poličské strojírny nabízí starostům okolních obcí zasílání pravidelných informací ohledně prací v areálu, které mohou znamenat řízené výbuchy tak, aby nedošlo k šíření poplašných zpráv a strachu mezi lidmi.

Obce získají příspěvek modernizaci obecních rozhlasů a sirén

Hejtman na jednání přislíbil finanční příspěvek kraje na zlepšení varovných systémů v obcích, tedy například sirén a obecního rozhlasu s přímým napojením na složky IZS. „Nechceme, aby plné náklady nesly obce, a proto se budeme snažit najít cestu pro spolufinancování ze strany kraje. Prověříme také možné dotační tituly ze strany státu, protože v minulosti Ministerstvo vnitra finanční prostředky na obdobné projekty mělo," sdělil Netolický. Přítomní se také dohodli, že hasiči předloží starostům základní informace o tom, co by měl systém obcí zvládat, aby bez problémů komunikoval s operačním střediskem. Následně obce zjistí finanční nákladnost svého projektu.

Profesionální hasiči do obdobného provozu patří, shodují se hejtman a senátor

Hejtman Netolický společně se senátorem Radko Martínkem znovu otevřeli problematiku podnikové profesionální hasičské jednotky. Ta byla se souhlasem HZS Pardubického kraje zrušena na žádost společnosti v roce 2010. „Pardubický kraj tehdy se zrušením jednotky nesouhlasil a rozhodnutí HZS vzal na vědomí, jelikož jinou možnost ani neměl," uvedl senátor a tehdejší hejtman kraje Radko Martínek. „Jinak bude v případě problému jednat profesionální hasič, který je v areálu každý den a jinak ostraha firmy nebo jednotka, která s areálem není detailně seznámena," dodal senátor Martínek, na kterého navázal hejtman Netolický. „Na příštím jednání bezpečnostní rady kraje dáme doporučení, aby byla JPO IV, tedy profesionální podniková jednotka, znovu v areálu vytvořena, ale nemůžeme to nikomu nařídit," sdělil Netolický.

Automatický systém bude společnost zavádět několik měsíců

Společnost začala s automatizací vnitřního systému ohlašování požáru, který při případných obdobných mimořádnostech snižuje riziko selhání lidského faktoru. Vzhledem k velikosti areálu a množství budov se však jedná o horizont několika měsíců.

Zdroj a foto: Pardubický kraj