Kraj připravuje projekty pro dokončení obnovy pardubického zámku…

Pardubice – Pardubický kraj chce být připravený na čerpání evropských financí po roce 2021. Radní proto schválili také dvě zadání projektů v oblasti kultury, které se zaměřují na dokončení obnovy Zámku Pardubice. Jeden se týká vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce a druhý se věnuje budoucímu návštěvnickému centru a prostorám pro stálé expozice.

„V architektonických studiích představujeme tyto záměry na nynější výstavě v provizorním společenském sále ve 3. patře paláce zámku. Zájemci tu uvidí studie na společenský sál zpracované ateliérem AI-DESIGN architektů Evy Jiřičné a Petra Vágnera a studie pro objekt, kde nyní sídlí Východočeská galerie od architektonického studia Transat architekti. Předpokládané náklady na společenské prostory jsou 120 milionů korun a na úpravu budov po galerii v 1. etapě 82 milionů. Předpokládáme, že bychom více jak 80 procent prostředků mohli získat z Evropské unie. Obě nynější architektonické studie budou pro další stupně projektové dokumentace závazné," uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Reprezentativní sály

Nové společenské prostory zámku bude tvořit sál ve 3. patře, foyer a zázemí pro catering, šatny a hygienické zázemí ve 2. patře. Dojde k propojení 2. a 3. patra tak, aby oba velké sály severního křídla tvořily organický celek. Bude vyřešeno i vertikální propojení schodištěm a výtahem.  Kapacita sálu by měla být více jak 200 osob za splnění akustických, estetických a požárních parametrů a zajištění bezbariérového přístupu. Zároveň bude doplněn mobiliář a dokončen prohlídkový okruh zámeckého paláce.

Moderní výstavní sály a návštěvnické centrum

Po odstěhování Východočeské galerie do Automatických mlýnů získá Východočeské muzeum severní a východní trakt hospodářských budov. Tady studie předpokládá vznik návštěvnického centra s pokladnou, informacemi pro návštěvníky, prodejem suvenýrů a zázemím pro návštěvníky. V patře pak budou výstavní sály pro stálé muzejní expozice, které byly vymístěny ze zámeckého paláce. V rámci další etapy se pak předpokládá propojení budov s  venkovním areálem na valech.

Zdroj a foto: Pardubický kraj