Kraj představil evropským kolegům spolupráci s Ukrajinou i probouzející se brownfield v Pardubicích

Pardubice – V rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie se v České republice konají různá výjezdní jednání představitelů evropských zemí. Schází se tu například předsednictvo Evropského výboru regionů, který hájí na evropské úrovni zájmy měst, obcí a regionů. Jeho zástupci se ještě před pražským vrcholným jednáním vydali na krátkou poznávací návštěvu do sídla Pardubického kraje.

„Představitelům místních a regionálních samospráv většiny zemí Evropské unie jsme chtěli představit naši téměř desetiletou pomoc zakarpatské Ukrajině a vzít je osobně do areálu Automatických mlýnů, kde vznikají za pomocí fondů EU čtyři zajímavé projekty v bývalém brownfieldu," informoval předseda české delegace ve Výboru regionů a náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

V nouzi poznáš přítele

Spolupráci Pardubického kraje se Zakarpatím představili účastníkům hejtman Martin Netolický a předseda Oblastní rady Zakarpatské oblasti Volodymir Čubirko.  „Poprvé jsme byli na Zakarpatí v roce 2013 a od té doby jsme společně uskutečnili mnoho projektů v oblasti památek, školství, zdravotnictví a integrovaného záchranného systému. Po napadení Ukrajiny se soustřeďujeme hlavně na humanitární pomoc, která se postupně konkretizuje do vytipovaných projektů. Tím nejnovějším by měla být pomoc se stavbou výtahu v nemocnici pro veterány," řekl hejtman Netolický.

„Během války se Zakarpatí stalo útočištěm více než půl milionů lidí z východních částí Ukrajiny. Naše Oblastní rada spolu s Oblastní vojenskou správou se jim snažila aktuálně poskytnout přístřeší a jídlo. Jsme rádi, že v těchto těžkých časech nám naši partneři podali pomocnou ruku. Říká se, že v nouzi poznáš přítele a musím říci, že Pardubický kraj nám poskytl největší pomoc ze všech našich partnerských zemí. A nebyly to jen potřebné potraviny a hygienické potřeby, ale také benzínové generátory pro naše vojenské jednotky, zdravotnické vybavení pro jednotky územní obrany, speciální zdravotnická lůžka a nábytek a další potřebné věci. Velmi si toho vážíme a jsme rádi, že můžeme v projektech pokračovat," sdělil v krátkém filmu a následné prezentaci Volodymir Čubirko.

Už za rok brownfield ožije

Představitelé samospráv z jednotlivých evropských zemí se vypravili společně s Romanem Línkem do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině a následně do areálu Automatických mlýnů. „Myslím, že tady jsme jim mohli představit ukázkový příklad spolupráce více vlastníků na velmi cenném brownfieldu. Rekonstruované či nové budovy se v něm už klubou do výsledné podoby. Celkem tu jsou čtyři evropské projekty za 800 milionů korun, na které Evropská unie přispívá polovinou této částky. Pardubický kraj tu bude mít Gočárovu galerii, město Pardubice má dva projekty – Centrální polytechnické dílny a Galerii města Pardubic a Nadace Automatické mlýny manželů Smetanových rekonstruuje bývalé silo a všechny veřejné plochy. To vše doplní i soukromé investice bez veřejné podpory," konstatoval Línek s tím, že nejen v republikovém, ale i evropském srovnání se jedná o výjimečný projekt. S otevřením areálu se počítá v roce 2023.

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj