Kraj pracuje na zvýšení bezpečnosti svých škol…

Pardubice – Na konci ledna letošního roku uspěl Pardubický kraj s žádostí o dotaci u Ministerstva vnitra ČR v rámci programu na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů. Součástí projektu, na který kraj získal 2,6 milionu korun, bude vyhodnocení ohroženosti, tvorba bezpečnostních plánů včetně bezpečnostních procedur a vzdělávací akce.

„Na bezpečnosti měkkých cílů a veřejných budov je nezbytné pracovat neustále. Bohužel máme všichni v paměti nešťastné události z nemocnice v Ostravě nebo na střední škole ve Žďáru nad Sázavou. Proto jsme využili dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR, který jsme v našem případě zaměřili čistě na naše střední školy a školská zařízení. Celý náš projekt má tři součásti. První z nich je vyhodnocení ohroženosti škol, následuje tvorba bezpečnostních plánů včetně bezpečnostních procedur, a také vzdělávací akce, jejichž konání samozřejmě závisí na aktuální epidemiologické situaci,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Právě na zpracovatele bezpečnostních plánů včetně bezpečnostních procedur ve školách nyní kraj vyhlásil výběrové řízení. „V tuto chvíli máme pro všechny školy a školská zařízení zpracované vyhodnocení ohroženosti podle platné metodiky Ministerstva vnitra. Nyní začínáme řešit tvorbu bezpečnostních plánů včetně návrhu bezpečnostních procedur pro 40 škol. Chceme také proškolit pracovníky každé školy. Předpokládaná hodnota této části je 1,6 milionu korun včetně daně,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •