Kraj pomůže s opravou dalších částí Larischovy vily částkou tří milionů korun…

Pardubice – Pardubický kraj před několika lety společně s městem Pardubice a ministerstvem kultury a Československou obcí legionářskou uzavřel memorandum o spolupráci na opravách Larischovy vily, která je Národní kulturní památkou. Pardubický kraj prozatím uvolnil přes 17 milionů s tím, že k 15 milionům se kraj zavázal právě v rámci memoranda. Nyní rozhodli krajští radní o vyčlenění tří milionů korun na pokračování prací.

„Opravy jednotlivých částí Larischovy vily úspěšně pokračují, avšak problémem se stala finanční stránka, jelikož i přes opakované přísliby neobdržela Československá obec legionářská finanční prostředky ze státního rozpočtu. Je však nutné, aby se práce nezastavily, a proto jsme se rozhodli nad rámec stávajícího memoranda uvolnit další tři miliony korun z krajského rozpočtu," řekl hejtman Netolický. „Svůj závazek k legionářům jsme stejně jako město splnili, a proto bychom chtěli, aby se i stát přihlásil k opravám a zpřístupnění tohoto místa, a to nejen proto, že si v příštím roce budeme připomínat 80 let od tragických událostí spojených Ležáky, Larischovou vilou a nedalekým popravištěm," řekl hejtman Martin Netolický.

Krajská dotace bude poskytnuta na opravu fasády křídla hlavní budovy a aktualizace projektové dokumentace. V letošním roce je realizována oprava fasády křídla hlavní budovy, dokončení opravy střech hlavní budovy či zpracování restaurátorských posudků a průzkumů. „Zpřístupnění Larischovy vily návštěvníkům a otevření celého pietního území patří mezi důležité úkoly naší samosprávy. Jedním z předpokladů pro další rozvoj bylo zařazení na seznam Národních kulturních památek, což se nám podařilo. Osobně jsem přesvědčený, že by toto místo měl navštívit každý občan nejen našeho kraje a pomoc s jeho opravou pokládám za naši přirozenou povinnost," řekl náměstek hejtmana pro oblast investic a kultury Roman Línek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj