Kraj pomohl od roku 2016 dobrovolným hasičům s obnovou výstroje a výzbroje za 40 milionů korun…

KRAJ – Vzhledem k důležité roli dobrovolných hasičů narůstala v posledních letech také podpora z rozpočtu Pardubického kraje. Vedle podpory 50 milionů korun na nákup 167 dopravních automobilů pomohl kraj s obnovou výstroje a výzbroje v částce necelých 40 milionů korun.

„Naše podpora dobrovolných hasičů v kraji má v posledních letech vzestupnou tendenci. Na základě debat přímo s dobrovolnými hasiči jsme také v průběhu let upravili účel dotace tak, aby opravdu vyhovovala reálným potřebám v území. Kromě ponorných či plavoucích čerpadel, je možné čerpat prostředky například na zásahové oblečení včetně jednovrstvých a dvouvrstvých obleků, obuvi nebo radiostanic. V rámci těchto dotací jsme podpořili také pořízení repasovaných či zcela nových cisternových automobilových stříkaček,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Celkově jsme z krajského rozpočtu na tyto účely uvolnili od roku 2016 necelých 40 milionů korun. Postupně jsme se dostali z šesti milionů korun v roce 2016 až na více jak 11 milionů korun v roce 2019 a deset milionů korun v letošním roce,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Pardubický kraj také v roce 2017 vyhlásil nový dotační program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících tradic na období 2017–2020. Celkově bylo mezi žadatele rozdělováno 500 tisíc korun ročně. V roce 2020 nebyl dotační titul vzhledem ke koronavirové pandemii a rušení akcí vyhlášen.

Finanční podpora Pardubického kraje dobrovolným hasičům na výstroj a výzbroj:

2016 – 6,024 milionu korun
2017 – 6,383 milionu korun
2018 – 5,667 milionu korun
2019 – 11,328 milionu korun
2020 – 9,761 milionu korun

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •