Kraj podpořil těžbu kůrovcového lesa. Vytěženo bylo více než patnáct tisíc metrů krychlových…

Pardubice – Rada Pardubického kraje schválila ve druhé etapě 42 žádostí o dotace na těžbu kůrovcového dřeva. Dalších sedm bude schvalovat krajské zastupitelstvo. Celkem se jedná o podporu ve výši 2,7 milionů korun. V první etapě bylo schváleno 18 žádostí a vyplaceno 508 tisíc korun. Díky této podpoře bylo vytěženo více jak 15 tisíc metrů krychlových napadeného dřeva.

„Situace v Pardubickém kraji v oblasti šíření kůrovce není kritická. Přesto však věnujeme maximum úsilí na těžbu napadeného dřeva, abychom udrželi naše lesy v pořádku. V letošním roce se díky dotačnímu titulu Pardubického kraje podařilo vytěžit víc než patnáct tisíc metrů krychlových napadeného dřeva. Celkem jsme projednali 67 žádostí v celkovém finančním objemu 3,2 milionů korun, z nichž sedm bude ještě projednávat zastupitelstvo,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Finanční podpora na těžbu kůrovcových stromů byla určena sazbou na technickou jednotku, která je 200kč/m3 a byla určena majitelům lesů do výměry 50 hektarů. „Právě drobní vlastníci jsou ti, kteří potřebují naši pomoc, jelikož mají na současném trhu problémy,“ řekl radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. Ten ujistil, že podpora kraje bude pokračovat i v příštím roce. „Žádosti budeme přijímat od 1. ledna do 30. září. Osobně bych byl rád, aby se přihlásilo co nejvíce majitelů lesů, neboť včasný odvoz dřeva z lesa může zásadně zamezit šíření kůrovce,“ sdělil Miroslav Krčil.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •