Kraj podpořil přípravu EU projektů obcí i další inovativní záměry v regionu…

KRAJ – Rada Pardubického kraje schválila na svém posledním zasedání návrhy finanční podpory projektů, na které chtějí obce získat dotace z evropských fondů v následujícím programovém období EU. Dále podpořila inovační projekty dalších subjektů, které žádali o podporu v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje nebo v rámci projektu „Hledáme zlaté české ručičky.

„V případě sedmi obcí se jedná o podporu problémových oblastí. Finanční prostředky v celkové výši 1,368 milionů korun budou po projednání v zastupitelstvu použity na dokumentaci pro projekty s uplatněním v evropských fondech v období 2021 až 2027. Jedná se například o projekty na nástavbu základní školy, modernizaci místních komunikací nebo revitalizaci veřejného prostranství," informoval radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Finanční podporu mohou získat i subjekty, které přinášející inovace v rámci dotačního programu „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II". Ten je spolufinancován z programu MŠMT. „Jedná se o průběžnou výzvu, v tuto chvíli jsme podpořili první dvě žádosti celkovou částkou 441 tisíc korun.  Ještě do konce roku očekáváme další žádosti," sdělil Ladislav Valtr.

Radní také vyhodnotili projekt „Hledáme české ručičky", sloužil na podporu vývoje nových produktů spojených s problematikou COVID-19. „Celkem bylo podpořeno jedenáct žádostí v celkové výši 7 085 680 korun. Jednotlivé firmy naplnily účely projektů a v určeném čase došlo k vývoji nových produktů a pomůcek určených pro boj s pandemií COVID-19. Konkrétně roušek, nano roušek, polomasek, masek, výtěrových tyčinek, bezdotykových dávkovačů, odsávacího zařízení aerosolu pro zubní linky, fotokatalytického dezinfekčního systému," řekl Ladislav Valtr.

Zdroj a foto: Pardubický kraj