Kraj podpořil památky…

KRAJ – Rada Pardubického kraje jednala také o dotacích z programu podpory kultury a památkové péče. V kompetenci Rady kraje odsouhlasila dvě dotace za 350 tisíc korun a v kompetenci Zastupitelstva kraje doporučila sedm dotací za 970 tisíc korun.

Podpořili jsme v Radě restaurování památkově chráněných varhan v kostele sv. Michala v Poličce, ale i varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Morašicích. Z navrhovaných dotací do zastupitelstva jsou nejvyšší částky určené na pomoc při odstranění havárie zdiva na hradu Svojanov a restaurování varhanního stroje v kapli sv. Huberta na Mendryce v Janově u Litomyšle. Menší částky by měly putovat do Horní Sloupnice, Skořenic, Verměřovic, Jamného a do Volče,“ informoval 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

„Na Svojanově se havarijní situace musí co nejrychleji vyřešit, aby nekomplikovala turistickou sezónu. Proto je důležité dát náš příspěvek 300 tisíc korun městu Polička, které hrad vlastní, co nejdříve,“ konstatoval hejtman Martin Netolický, který se na stav havárie přijel podívat hned po jejím vzniku.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •