Kraj podpořil Diakonii a vznikající centrum pro autisty

Svitavsko – Zastupitelé Pardubického kraje se minulý týden zabývali také dotacemi v sociální oblasti.  Čtyřmilionová dotace poslouží vybavení interiéru Domova pro seniory ve Vendolí a dotace ve výši 1,3 milionu korun pak na přípravu projektu pobytového zařízení pro lidi s poruchou autistického spektra na Pardubicku.

Komunitní domov pro seniory staví českobratrská církev

Ve Vendolí nedaleko Svitav začala letos v únoru stavba komunitního domova pro seniory, kde bude celkem 20 míst. „Celkové stavební náklady dosahují přibližně 100 milionů korun. Téměř 80 milionů korun pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Pro Diakonii Českobratrské církve evangelické se střediskem v Sobotíně je takto rozsáhlá stavba velkým soustem, a to i přes získání evropské dotace. Proto jsme se shodli, že bychom z krajského rozpočtu byli schopni uvolnit část finančních prostředků na dofinancování stavby. Na zastupitelstvu jsme schválili částku čtyři miliony korun," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Domov pro seniory ve Vendolí je prvním zařízením tohoto typu, které je již od počátku stavěno v rámci principů deinstitucionalizace sociálních služeb, tedy že již počítá s komunitním způsobem života v domácím prostředí. Zároveň je to první zařízení Diakonie v našem kraji. Z dotace budou hrazeny truhlářské práce a materiál pro výrobu nábytkových stěn, posuvných dveří v jednotlivých pokojích pro klienty a ve společných prostorách a výroba kuchyňské linky a obkladů v aktivizační místnosti pro klienty," dodal radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Kapacity pobytových služeb pro autisty v kraji nestačí

Na Pardubicku pomůže navýšit kapacity pobytových služeb pro osoby s poruchou autistického spektra Rodinné Integrační Centrum (RIC). To plánuje rekonstruovat dům, ve kterém vznikne pět lůžek pobytové služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a dvě odlehčovací lůžka. „Naše dotace přispěje na přípravu projektu před podáním žádosti o evropskou dotaci a také na vzdělávání a přípravu pracovníků, kteří zde budou zajišťovat péči," informoval Pavel Šotola.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj