Kraj podpoří školení čtyř začínajících lékařů…

Pardubice – Pardubický kraj pokračuje v motivaci výchovy mladých lékařů proti nedostatku praktických lékařů v regionu, a proto opět vyhlásil dotační program na podporu školitelů, kteří se ujmou absolventů medicíny, kteří se hodlají stát praktickými lékaři nebo lékaři pro děti a dorost. Krajskou podporu v celkové výši 240 tisíc korun získají čtyři žadatelé. Pro každého je připravena částka 60 tisíc korun.

„V rozpočtu máme pro letošní rok připraveno 500 tisíc korun. Nakonec jsme obdrželi čtyři žádosti, kdy každá z nich splnila náležitosti pro přiznání krajské dotace. Personální situace ve zdravotnictví obecně není přívětivá, jelikož stávající lékaři stárnou a noví příliš nepřichází. Proto se touto formou snažíme nové zdravotníky motivovat, a to k působnosti právě v našem regionu,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Krajský finanční příspěvek může zaškolující lékař využít například na školení či stáže v nemocnicích, ale také jako finanční přilepšení pro začínajícího lékaře,“ doplnil radní Ladislav Valtr.

Než absolvent získá způsobilost pro samostatný výkon práce praktického lékaře, musí projít vzdělávacím cyklem. Toto vzdělávání probíhá formou rezidenčních míst, která vypisuje, schvaluje a financuje Ministerstvo zdravotnictví. Rezidenční místo vzniká u poskytovatele zdravotních služeb, který vypíše výběrové řízení a vybere si absolventa – rezidenta, kterého bude školit. Rezident se pak stává jeho zaměstnancem. Dotace od ministerstva zdravotnictví je však určena pouze na částečnou úhradu nákladů souvisejících se specializačním vzděláváním zdravotnických pracovníků.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 •  
 •  
 • První milník v realizaci Revitalizace letního stadionu splněn…
 • Pardubice – Dnes byly členům zastupitelstva statutárního města Pardubice zástupci společnosti PORR a.s. představeny a prezentovány finální vizualizace projektu Revitalizace

  •  
  •  
 • Silný vítr řádí v Pardubicích…
 • Pardubice – Silný vítr v Pardubicích nám přivál také několik událostí. První byly létající polystyrenové desky nad křižovatkou u Domu

  •  
  •  
 • Pardubický kraj dohlíží na výstavbu centrálního příjmu v Pardubické nemocnici…
 • Pardubice – Radním Pardubického kraje bude čtyřikrát do roka předávat kontrolní zprávu z výstavby pavilonu urgentního příjmu s centralizací akutních provozu v Pardubické

  •  
  •  
 • Pizza za 76 korun, palačinka za 35 korun. Díky nové pardubické fast foodové restauraci POE POE to není sen, ale realita!
 • Pardubice – Na „kulatém“ rohu pardubické třídy Míru a Masarykova náměstí, v místě, kde dříve sídlila banka, vznikla nová moderní fast

  •  
  •  
 • Večer splněných přání s odtahem vozidla…
 • Pardubice – Pro dobrotu na žebrotu. O platnosti tohoto úsloví se hlídky strážníků přesvědčují s pravidelností tak železnou, že by z toho

  •  
  •