Kraj podpoří rozšíření vysokorychlostních sítí elektronických komunikací…

KRAJ – Kraj chce přispět ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Počítá se tak se zahrnutím chrániček do všech silničních projektů financovaných z evropských zdrojů. Dojde navíc k přípravě dalších lokalit, ve kterých je potřeba sítě rozvíjet a posílit.

„Chráničky bychom rádi zakomponovali do přípravy všech silničních projektů. K jejich budování využijeme silnice, které jsou připravovány k opravám, rekonstrukci nebo modernizaci, ale i nově budované silnice druhých a třetích tříd. Dává to smysl – pokud se někde kopne do země jednou, není potřeba kopat podruhé,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

O místech s nedostatečným pokrytím datových sítí jednal odbor regionálního rozvoje Pardubického kraje se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a jejich specializovanými koordinátory pro rozvoj vysokorychlostního připojení k internetu z Broadband Competence Office Česká republika. Iniciativu Pardubického kraje ke zlepšení pokrytí území vysokorychlostními sítěmi vnímají velice pozitivně, jako ukázkový přístup řešení dané problematiky.

„Zmapovali jsme stávající infrastrukturu vysokorychlostního internetu na celém území kraje. Známe i bílá místa, a tak víme, kam je potřeba naši podporu směřovat. V horizontu měsíců k tomu chceme pro kolegy z dopravních staveb ještě zpracovat celkový mapový generel s návrhem zdrojů pro financování chrániček i návrh “vzorového” technického řešení.  Podobně by se však mělo přemýšlet především na úrovni státu,“ konstatoval Ladislav Valtr, radní pro regionální rozvoj.

Důležitým kritériem pro vyhodnocení potřeby krajské podpory je, vedle mapování stavu pokrytí území, také atraktivita dalšího posilování elektronických komunikací vysokorychlostního internetu.

„Snižováním nákladů na zavádění nových tras zároveň vytváříme podmínky k tomu, aby provozovatelé vysokorychlostního internetu chtěli poskytovat své služby právě i v méně osídlených oblastech, kde by své služby neposkytovali z důvodu vysokých nákladů v porovnání s počtem budoucích připojených domácností či firem,“ dodal Ladislav Valtr.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 
 
 • V příspěvkových organizacích kraje budou jezdit vozidla s plug-in hybridním pohonem…
 • Pardubice – Pardubický kraj nyní vyhlásil veřejnou zakázku na pořízení šesti vozidel s plug-in hybridním pohonem. S pomocí evropské dotace chce tato nízkoemisní

   
   
 • Matoušková: Mapujeme veškeré zdravotnictví v kraji…
 • Pardubice – Pardubický kraj v čele s náměstkyní hejtmana Michaelou Matouškovou zahájil práce na Střednědobé koncepci zdravotnictví a Koncepci lůžek následné péče pro období

   
   
 • 25 kolegů z Pardubic darovalo společně plazmu, peníze poslali na charitu…
 • Pardubice – Přispět nemocnému chlapečkovi svého kolegy se rozhodla parta přátel z pardubické společnosti Edera. Každý ve firmě, kdo mohl, přišel

   
   
 • Strážníci pomáhali řidičům, i odstraňovat nebezpečí…
 • Pardubice – Udržovat město bezpečné je přímo práce našich strážníků. A nezahrnuje to jen stíhání zločinců a rychlých kol na

   
   
 • Do Hronovické míří další Nejúspěšnější sportovci Pardubicka…
 • Pardubice – Již za necelý týden budou odtajněna jména dalších držitelů titulu Nejúspěšnější sportovec Pardubicka. Veřejnost radnici zaslala celkem 62