Kraj podpoří projekt na protipovodňová opatření na Novohradce…

Orlickoústecko – Na svém posledním zasedání krajští radní rozhodli o poskytnutí dotace na přípravu opatření obce Nové Hrady. Projekt na opravu koryta řeky Novohradky odstraní stávající závadný stav, který v průběhu povodňových epizod zhoršuje odtokové poměry a je tak  příčinou vzniku povodňových škod.    

„Projekt navrhuje kompletní rekonstrukci problematického pětasedmdesáti metrového úseku koryta. Klade důraz na kombinaci stability opevnění a kapacitu koryta. Cílem je ochrana obyvatel a majetku při zachování vhodných podmínek pro faunu a flóru na vodu vázaných,“ sdělil Václav Kroutil, radní odpovědný za zemědělství a životní prostředí.

Novohradka je ve zmíněném úseku typická značným rozkolísáním průtoků s častými extrémy nízkých, ale i povodňových průtoků. Zejména v případě většího množství vody je patrná destrukce břehového opevnění na obou stranách koryta řeky.  

„Břehová eroze by mohla v budoucnu ohrozit soumostí v horním profilu inkriminovaného úseku Novohradky.  Vodou je také ohrožena komunikace a obytné domy. Pardubický kraj přispěl obci částkou 250 tisíc korun na projekt, který má přinést vyřešení špatné vodohospodářské situace. Vedení kraje dlouhodobě věnuje pozornost protipovodňové ochraně svých obyvatel a za tím účelem spolupracuje se správci  toků  i s obcemi na projektové přípravě protipovodňových staveb. Obyvatelé, kteří jsou ohroženi povodňovými průtoky na řece Novohradce, by měli být  v blízké budoucnosti ochráněni významnou protipovodňovou stavbou. Vodní dílo Krounka, Kutřín, výstavba poldru, na jehož přípravu přispěl Pardubický kraj  částkou 1 milion korun, by se mělo začít budovat v roce 2020 s termínem dokončení v roce 2024“, sdělil hejtman Martin Netolický.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •