Kraj podpoří opravy sokoloven, Sportovní park či mladé nadějné hokejisty

Pardubice – Zastupitelé Pardubického kraje na svém úterním jednání schválili individuální dotace na podporu sportu. Podpory na obnovu sokoloven se dočká Sokolská župa Východočeská-Pippichova, kraj podpoří také konání Sportovního parku Pardubice, či Český svaz ledního hokeje na výchovu mladých hokejistů.

„Jednou z našich dlouhodobých priorit je podpora obnovy majetku tělocvičných jednot v rámci našeho kraje, což je program, který jsme připravili po dohodě se zástupci Sokolské župy Východočeské-Pippichovy již před několika lety. Župa zastřešuje 65 tělocvičných jednot na území našeho kraje s majetkem, který je často dlouhodobě podfinancovaný. Proto jsme se domluvili na tom, že ke každé dotační koruně vydané z rozpočtu Pardubického kraje přidá tělocvičná jednota vždy minimálně obdobnou částku. V loňském roce jsme takto podpořili obnovu majetku 12 sokolských tělocvičných jednot v hodnotě přesahující jeden milion korun. Jednalo se například o opravy střech či šaten a kabin. V letošním roce jsme se dohodli na částce 850 tisíc korun z krajského rozpočtu s tím, že vyhodnocování a administraci žádostí bude opět řešit samotná župa," řekl hejtman Martin Netolický.

Krajští zastupitelé zároveň schválili podporu pro konání Sportovního parku Pardubice. „Sportovní park Pardubice se stal tradiční letní sportovní akcí, která do Pardubic láká návštěvníky nejen z našeho regionu. Děti si zde na jednom místě mohou vyzkoušet různé sporty a například v sobě objevit zájem pro sport, kterému by se jinak neměli možnost dostat. V minulých letech se akce zúčastnilo přes 350 tisíc návštěvníků. Dotace v hodnotě 440 tisíc korun bude využita na úhradu části nákladů spojených s organizací a provozem sportovního parku," řekl krajský radní pro sport, cestovní ruch Alexandr Krejčíř.

Částku 300 tisíc korun získá od kraje také Český svaz ledního hokeje, a to na výchovu talentované mládeže. Projekt, který na území kraje funguje již sedm let, je určen pro kategorii U-12, U-13, U-14 a U-15 v ledním hokeji.

Autor: Mgr. Dominik Barták / Pardubický kraj
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj:Pardubický kraj