Kraj nezapomíná na začínající včelaře ani na osvětu v oblasti životního prostředí

KRAJ – Začínajícím včelařům se v Pardubickém kraji dostává pomoci dlouhodobě. Účelem této podpory je rozšíření včelařské základny a zvýšení počtu včelstev na území regionu. Letos má kraj pro včelaře připraveno 270 tisíc korun. Další dotace v oblasti životního prostředí kraj rozdělí mezi ekovýchovná centra, záchranné stanice, nebo společnostem podílejícím se na řešení likvidace odpadů.

„I v letošním roce poskytneme podporu všem začínajícím včelařům, kteří si o ni zažádali. Celkem se nám sešlo 18 žádostí, přičemž maximální výše podpory na jednoho žadatele činí 15 tisíc korun," sdělil radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil s tím, že dotace bude poskytnuta žadatelům až po předložení vyúčtování vynaložených nákladů.

Pardubický kraj dále podpoří projekty z programů péče o životní prostředí nebo pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí, mimo jiné také ekocentra. Pro jednotlivé organizace a spolky jsou připraveny téměř dva miliony korun, tuto částku již schválilo krajské zastupitelstvo. Většina finančních prostředků je přitom určena projektům na vzdělávání a osvětu. „Vychovávat děti k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí a přírodě je jedním z našich velmi důležitých úkolů. Přírodě musíme pomáhat a nesmíme ji znásilňovat jakýmikoliv extremistickými přístupy. Jednoznačně proto podporuji všechny organizace či výchovná centra, která děti na život v této oblasti připraví," poznamenal radní Miroslav Krčil. Pomoci se dostane také všem třem záchranným stanicím v Pardubickém kraji, který mezi ně rozdělí milion korun.

Finanční podpora připadne také Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje, jejímž prostřednictvím kraj konstantně spolupracuje se společnostmi AOS EKO-KOM, ELEKTROWIN a ASEKOL v oblasti problematiky likvidace odpadů. Ty pravidelně pořádají například oblíbenou soutěž obcí v třídění odpadu O perníkovou popelnici.

Autor: Bc. Denisa Píšová
Zdroj a foto: Pardubický kraj