Kraj má zajištěnou elektřinu i plyn na příští rok

Pardubice – Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání projednala nákup elektrické energie a plynu na rok 2023. V obou případech se výsledná cena pro kraj řídí platným nařízením Vlády České republiky. Částku nad tuto stanovenou hranici bude dodavatelům kompenzovat přímo stát.

„Již 3. listopadu jsme na jednání krajské rady rozhodli o nákupu elektrické energii v celkovém ročním objemu. Tento obchod se uskutečnil 7. listopadu s tím, že pro veřejný sektor je stěžejní nastavený strop, kdy maximální cena komodity činí 6 050 korun včetně DPH za megawatthodinu bez poplatků za distribuci. Částku nad tuto zastropovanou hodnotu pak doplácí dodavateli stát bez dopadu na krajský rozpočet nebo rozpočty našich příspěvkových organizací," uvedl hejtman Martin Netolický.

V případě plynu bude cena dodávky za každé odběrné místo v příslušném zúčtovacím období vypočtena zpětně dodavatelem. „Vláda určila spotový index, podle kterého se budeme řídit. K němu bude připočtena přičítací marže ve výši 199,90 korun za megawatthodinu bez DPH. Pokud bude výsledná cena komodity vyšší než cena stanovená nařízením vlády, pak bude platit maximální cena plynu ve výši 3 025 korun včetně DPH za megawatthodinu," sdělil krajský radní zodpovědný za majetek, sport, cestovní ruch, informatiku a e-Government Alexandr Krejčíř, do jehož gesce nákup energií spadá.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj