Kraj je připraven pomoci Trhové Kamenici s budováním kanalizace…

Trhová Kamenice – Poslední zastávkou hejtmana Martina Netolického v rámci středečního výjezdu po regionu Skutečska a Hlinecka byl městys Trhová Kamenice. Se starostkou Ivou Dostálovou řešil zimní údržbu silnic, dotace pro dobrovolné hasiče, plán obce na vybudování kanalizace, jejíž cena se pohybuje na částce mírně přesahující 100 milionů korun bez daně či dotace v oblasti kultury a památkové péče.

„V rámci letošní zimy eviduje městys problémy s údržbou silnice I/37, kterou pro stát zajišťují soukromé společnosti. Problematický je především kopec na Rohozné. Co se týká silnic nižších tříd, které udržují naši krajští silničáři, tak zde obdobné problémy nejsou. Budu chtít jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic, aby se soukromé společnosti na některé krizové úseky zaměřily,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který další podněty získal v minulém týdnu v rámci jednání se starosty na Letohradsku. Druhým tématem jednání byl záměr městyse vybudovat kanalizaci, avšak připravený projekt je nastaven na částce přesahující 100 milionů korun bez daně. „Pro tyto případy máme jako kraj připravený dotační titul, přičemž můžeme podpořit městys částkou maximálně dvakrát čtyři miliony korun. Zároveň můžeme obci metodicky pomoci v rámci majetkoprávního řešení, která se nám v poslední době v rámci našich projektů podařilo urychlit,“ řekl hejtman Netolický, který starostku zároveň informoval o připravované modernizaci silnice II/337 z Trhové Kamenice do Ronova nad Doubravou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Stejně jako v dalších obcích je společným tématem jednání hejtmana podpora dobrovolných hasičů. „V souvislosti s požadavky dobrovolných hasičů připravujeme změny v rámci podpory dobrovolných hasičů, protože bychom nově chtěli podpořit nákup výstroje, která v kompletní sestavě vyjde přibližně na 40 tisíc korun na jednoho hasiče. Předpokládáme, že spoluúčast kraje na jednoho žadatele by byla 50 procent,“ sdělil hejtman Netolický, který zmínil také ostatní hasičské dotační tituly.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •