Kraj investuje stovky milionů do úspor energií…

Pardubický kraj – Úspěšné čerpání peněz z Operačního programu Životní prostředí 2017-2020 může přinést kraji příjmy až 143,5 milionů korun. V různých stadiích realizace je 36 projektů, které pomou snížit výdaje za energie a množství skleníkových plynů.

„Snažíme se získat co nejvíce peněz na rozvoj v mnoha oblastech. Realizace úspor na našich objektech nám umožňuje využití financí na dalších projektech. Díky těmto investicím se nám daří modernizovat budovy ve vlastnictví kraje a zároveň výrazným způsobem těmito opatřeními snižujeme emise skleníkových plynů,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

V operačním programu kraj realizuje 36 projektů. Ty jsou financovány „ex-post“. To znamená, že Pardubický kraj, musí výdaje financovat ze svého rozpočtu a dotaci obdrží následovně. „Projekty z Operačního programu životní prostředí jsme začali realizovat v roce 2017. Další nás čekají letos a v následujícím roce. V tuto chvíli je hotovo 9 projektů za 84 mil korun,“ sdělila Hana Štěpánová, radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

V loňském roce byla úspory realizovány například v budově  Pedagogicko-psychologické poradny, která má pobočku ve Svitavách. Zde byly náklady 6,5 mil Kč, dotace 1,3 mil. Kč. Ročně zde uspoříme 50 MWh energií a vypustíme do atmosféry o 10 tun CO2 méně než doposud.  V letošním roce byly realizovány projekty na úspory energií například na cestmistrovstvích v Králíkách, Moravské Třebové a Chrudimi. Zde byly náklady 15 mil Kč. V příštím roce se kraj chystá podat dalších 12 žádostí o dotace z Operačního programu.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •