Kraj hledá projektanty příštích investic na pardubickém zámku…

Pardubice – V příštím roce skončí rekonstrukce ve dvou třetinách pardubického zámku a návštěvníkům se otevře nová pernštejnská expozice. K dalším úpravám budou zbývat jednak společenské části zámku, a také celý prostor po odstěhování Východočeské galerie do Automatických mlýnů. Na obě akce jsou už hotové architektonické studie od renomovaných architektů a Pardubický kraj nyní hledá zhotovitele prováděcích projektů. Pro vítěze veřejné soutěže budou hotové studie závazné.

„Chceme mít hotové projekty tak, abychom mohli úspěšně čerpat prostředky z evropských fondů. Jen z krajského rozpočtu bychom na tyto stavby v aktuální situaci rozhodně neměli,"uvedl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.   „Zatím jsme ve fázi projektů, k realizaci budeme moci přistoupit až v okamžiku, kdy budeme mít jasné financování.Pro nás je klíčové dokončit na zámku celou obnovu hlavního paláce a funkčně zprovoznit chybějící návštěvnické centrum. Ostatní záměry musíme posunout v čase a věřím, že i v dalším období dotace z Evropské unie na takto významné památky nevymizí," dodal Línek.

Realizace reprezentativního sálu a souvisejících prostor pro společenskou část paláce je odhadována na 120 milionů korun. V případě návštěvnického centra a nových expozic Východočeského muzea v hospodářských budovách na nádvoří kraj vzhledem k obtížné ekonomické situaci rozdělil plány do více etap. Místo celkové rekonstrukce za 82 milionů nyní připravuje první etapu v hodnotě do 65 milionů.

Kraj hledá projektanty příštích investic na pardubickém zámku
« z 6 »

Podle Generelu rozvoje pardubického zámku bude zejména jeho severní křídlo (nad vstupem z mostku) sloužit společenskému a kulturnímu životu.  Ústředním bodem bude společenský sál ve 3. nadzemním podlaží a reprezentativní foyer se zázemím ve 2. nadzemním podlaží. Zpracovatelem studie byl ateliér AI-DESIGN architekty Evy Jiřičné, který řešil i propojení obou pater v organický celek a možnost bezbariérového přístupu. Studie se zabývá nejen estetickými parametry v památkovém objektu, ale také otázkami akustiky nebo protipožárních předpisů.

Druhý projekt se dotýká prostor, ve kterých nyní sídlí Východočeská galerie. Tady by v souladu se studií od TRANSAT architekti mělo vyrůst návštěvnické centrum a také stálé expozice Východočeského muzea, které se musely vystěhovat z paláce.

Zdroj a foto: Pardubický kraj