Kraj dofinancoval další sociální služby…

Pardubice – Zastupitelstvo Pardubického kraje projednalo rozdělení dotací pro některé sociální služby z Operačního programu Zaměstnanost i z dodatečných prostředků státu.

„Prostředky Evropské unie jsme plánovali využít až od ledna 2020.   V nastalé situaci, kdy dotace státu nepokryly navýšení různých příplatků a tarifů v sociálních službách, jsme se rozhodli začít uplatňovat tyto zdroje už od 1. července letošního roku. Projekt pomůže financovat azylové domy pro muže, domy na půli cesty a sociálně terapeutické dílny a potrvá do konce roku 2021. Zatím jsme ještě neobdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace, proto je schválení Zastupitelstvem Pardubického kraje podmínečné,“ uvedl krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Celkové způsobilé náklady na projekt jsou stanoveny ve výši 206 710 200 Kč. Z toho 85 % bude hrazeno z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu ČR a 5 % bude financováno z rozpočtu Pardubického kraje.

Kromě podpory výše uvedených sociálních služeb bude v rámci tohoto projektu podpořena i služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. „Neradi bychom, aby tyto služby měly výpadek financování. Právě jejich prostřednictvím se totiž snižují rizika odebírání dětí z ohrožených rodin, ať z důvodu sociálního vyloučení či nízkých rodinných kompetencí,“ dodal Pavel Šotola.

Zastupitelé také schválili rozdělení prostředků z 3. kola dotačního řízení pro poskytovatele zařazené v Síti sociálních služeb Pk pro rok 2019 v oblasti pečovatelské služby a osobní asistence.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •