Kraj aktualizoval Územní energetickou koncepci na dalších 25 let…

Pardubice – Rada Pardubického kraje na svém posledním zasedání schválila strategický dokument s názvem Územní energetická koncepce Pardubického kraje (ÚEK). Tento dokument stanovuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje na období 25 roků, to znamená až do roku 2043. V únoru ho ještě projedná celé Zastupitelstvo Pardubického kraje.

„V dalších letech nás čekají velké změny, na které musí být kraj připraven i ve svém strategickém plánování. Abychom dosáhli cílů státní energetické koncepce, tedy bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti, bude nutné přistoupit k zajištění co nejrozmanitějšího energetického mixu, a to jak z hlediska zdrojů, tak i druhů surovin,“ řekl na úvod 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

Energetická koncepce musí být v souladu také se záměry Evropské unie, která se zavázala snížit emise CO2 do roku 2030 nejméně o 40 % oproti roku 1990.

Odborníci vypracovali dvě možné varianty budoucího vývoje v této oblasti – variantu cíleného rozvoje a variantu nízkouhlíkovou. „Obě varianty počítají s úspornými opatřeními v domácnostech i ve službách a průmyslu, s výměnou kotlů na tuhá paliva, s výstavbou nízkoenergetických domů a větším využitím zemního plynu. Různý je rozsah využití biomasy a dalších obnovitelných zdrojů. Ani v jedné variantě se zatím v našem kraji neobejdeme bez elektráren ve Chvaleticích a Opatovicích,“ shrnul závěry koncepce Línek.

Druhá varianta by mohla přinést větší snížení emisí CO2, ale vyžádá si mnohem větší investice do využití obnovitelných zdrojů v těch oblastech, které nebudou ekonomicky návratné. Bude proto záležet na způsobu, jakým bude stát iniciovat a podporovat dosažení cílů stanovených Evropskou unií.

Určitě budeme v kraji potřebovat třídírny odpadů, které budou napomáhat jejich materiálovému, ale i energetickému využití v mnohem větší míře než dosud. Můžeme počítat také s rozvojem alternativních paliv v dopravě a větším zapojením do programu Energeticky úsporná obec. Úsporná opatření dlouhodobě podporujeme i na majetku kraje a ve zřizovaných organizacích. Nové úkoly pak budou stát i před provozovateli elektrických sítí,“ nastínil další vývoj náměstek Línek.

Územně energetická koncepce bude každých pět let aktualizována a přezkoumána.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •