Kraj a město řeší parkování v okolí Pardubické nemocnice

Pardubice – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal s pardubickým primátorem Janem Nadrchalem mimo jiné o problematice parkování u Pardubické nemocnice či o dalším rozvoji pardubického letiště, které je společným podnikem obou samospráv.

„Problematika parkování v areálu Pardubické nemocnice a jeho nejbližším okolí je tématem, o kterém hovoříme dlouhodobě. Prioritou z hlediska investic je pro nás v tuto chvíli dokončení největší investice v dějinách kraje, kterou je moderní pavilon centrálního urgentního příjmu. Paralelně s tím však řešíme možnosti rozšíření parkovacích kapacit, a to i s ohledem na zamýšlené zavedení residenčního parkování ze strany města Pardubic," uvedl hejtman Martin Netolický.

Potřebnost dostatečných parkovacích ploch si uvědomuje také primátor Jan Nadrchal. „Pardubická nemocnice, i když je v majetku kraje, tak je svým způsobem také naše, protože slouží ve velké míře pro občany Pardubic. Proto řešíme možnosti, jak vyjít kraji vstříc v rámci parkovacích ploch v celé širší oblasti v okolí nemocnice. Ne všichni pacienti či návštěvníci mohou či chtějí využít hromadnou dopravu nebo službu senior taxi, kterou jako město dotujeme," sdělil Jan Nadrchal.

Jednou z variant pro řešení parkování je výstavba parkovacího domu. Jeho nákladnost a možný způsob financování nyní kraj a nemocnice intenzivně řeší. „Na vybudování parkovacího domu nelze získat žádné evropské či národní dotace, proto bychom celou jeho výstavbu museli financovat z vlastních zdrojů. Jednou z alternativ, které také prověřujeme, je spolupráce se soukromým investorem na principu PPP projektu," sdělil hejtman Netolický.

Zástupci obou samospráv hovořili také o dalším rozvoji pardubického letiště v souvislosti s nastupující letní charterovou sezonou.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj