Kotlíkové dotace nebudou nově určené na plynové kotle

KRAJ – Pardubický kraj již v březnu zahájil předběžnou registraci žádostí o vlnu kotlíkové dotace, které budou určené pro žadatele s nižšími příjmy. Vzhledem k mezinárodní situaci a nejistým prognózám v oblasti dodávek ruského plynu přistoupilo Ministerstvo životního prostředí ke změnám v podmínkách dotace a omezení podpory na plynové kondenzační kotle.

„Ministerstvo životního prostředí reaguje na aktuální mezinárodní situaci a s ohledem na nejisté prognózy v oblasti dodávek ruského plynu mění částečně podmínky pro poskytnutí dotace na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu," uvedl radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

„Nově platí, že dotace na plynový kondenzační kotel bude poskytnuta pouze v případě, kdy ke dni 30. 4. 2022 byla výměna kotle již realizována nebo byla nejdéle k tomuto datu vystavena závazná objednávka. Toto omezení bude kompenzováno navýšením maximální výše dotace na tepelná čerpadla o 50 tisíc korun, tedy ze 130 tisíc korun na 180 tisíc korun," řekl radní Valtr.

Aktualizované podmínky kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti jsou uvedeny na webu Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/115559/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-kraji.

Autor: Mgr. Dominik Barták / Pardubický kraj
Zdroj a foto: Pardubický kraj