Kortyš: Kraj bude od roku 2024 při rekonstrukcích silnic používat inovativní metody

Pardubice – Nalézt úspory, zvýšit životnost vozovky a využívat materiály šetrné k životnímu prostředí. To byly tři hlavní požadavky Pardubického kraje na budoucí opravy komunikací, které dostali k posouzení odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze i soukromí projektanti. Ti následně přišli s několika návrhy na to, jak lze zadání v praxi skloubit. Od roku 2024 by tak měl Pardubický kraj při všech plánovaných rekonstrukcích silnic začít tyto inovativní metody využívat.

Máme hned několik variant, které navíc můžeme kombinovat v závislosti na lokalitě a dopravní vytíženosti. V současné době již některé navrhované postupy využíváme, například upravená asfaltová pojiva a směsi, která se v praxi velice osvědčila. Další novinky budeme na základě doporučení odborníků teprve zavádět v příštích letech, jedná se například o nízkoteplotní směsi asfaltu, recyklaci za studena, větší využití recyklátů a další úpravy technologií. Chci zdůraznit, že se jedná o prozkoumané a ověřené metody, nejdeme experimentovat za erární peníze s novými nápady. Jde spíše o to jít s dobou a zavést do praxe moderní postupy, které ušetří peníze, čas a budou šetrné k přírodě, proto jsem tento záměr inicioval," vysvětluje Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost. Ten plán krajské samosprávy na inovace při rekonstrukcí silnic představil na Dopravní konferenci 2022, která se uskutečnila v Pardubicích 8. září.

Kraj si od využití nových technologií slibuje nejenom vyšší kvalitu vozovky a odolnější povrchy, ale také nižší uhlíkovou stopu užívaných materiálů i energetickou náročnost. Díky nízkoteplotním směsím by například mělo být možné i dřívější uvedení opravovaného úseku do provozu.

 „Chceme vyvolat diskuzi s výrobci asfaltových směsí i stavebními firmami. Dát jim vědět, co Pardubický kraj bude při rekonstrukcích od roku 2024 požadovat a poskytnout jim čas na přípravu. Bude to samozřejmě znamenat investice firem do nových technologií, takže jako kraj chceme na druhou stranu jasně garantovat, že to, co avizujeme, budeme skutečně závazně v dalších letech chtít, aby měli podnikatelé jistotu při investování peněz do úpravy provozů a nákupech nového vybavení," popisuje další postup náměstek a dodává: „Projektanti budou naše nové požadavky zapracovávat do připravovaných plánů již roku 2023, ale využívání těchto technologií nastane až v roce 2024. Takže vše budeme s dodavateli řešit v dostatečném předstihu. Do výběrových řízení budeme vkládat technické listy, kde bude vše jasně popsané."

Opravy a modernizace stojí stamiliony

V letošním roce se v Pardubickém kraji opravuje přes třicet silničních staveb za více než 610 milionů korun. Na příští rok je v plánu dalších 24 rekonstrukcí v předpokládané výši 780 milionů. Kraj se mimo jiné snaží získat finance na rekonstrukci mostů Pavla Wonky v Pardubicích a Řečanech nad Labem.

Řada investic do oprav silnic je v letošním a příštím roce vyvolána snahami obcí o rekonstrukci kanalizací, po kterých je nutné udělat nový povrch vozovky. Některé plány ale může ohrozit energetická krize. Vyšší ceny plynu a elektřiny se zcela jistě negativně promítnou do krajského hospodaření. Podle vedení Pardubického kraje by v případě, že nedojde k zastropování cen energií, mohlo dojít ke škrtům plánovaných investic, a to i v jinak prioritní oblasti dopravy. „Je nutné, aby stát poskytl více peněz na oprav silnic II. a III. tříd i budování dálničních přivaděčů, protože náklady výrazně rostou," dodává Kortyš.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj