Koronavirus na lince 156…

Pardubice – Městská policie Pardubice za středu 25. března v souvislosti s vládními nařízeními oznámila celkem tři osoby správnímu orgánu. Strážníci přijali celkem pět oznámení na porušení vládních nařízení, čtyři se ukázala jako nepotvrzená. Další dvě osoby jdou na vrub hlídkové činnosti.

První oznámení bylo na shlukování cizinců před pobočkou Ministerstva vnitra pro cizince v Pernerově ulici. Hlídka vzhledem k jazykové bariéře (cizinci z několika asijských zemí) hlídka využila zaměstnance pobočky, který nařízení vlády tlumočil a objasnil. Část skupiny poté odešla, část si odešla do příslušné kanceláře vyřídit nezbytné náležitosti.

Další volání zmiňovalo osoby bez roušek na Palackého třídě a náměstí ČSL legií. Hlídka oznámení prověřila, ale nikoho nenalezla. Kamerový systém zaznamenal pouze osoby, které roušku sejmuly po dobu konzumace potravin.

V ulici Jana Zajíce byla po telefonickém upozornění hlídka přivolána k muži Polské národnosti, který bez roušky ležel na zemi. Důvodem byla velmi silná opilost. Dechová zkouška se podařila až na záchytné stanici. Tam byl muž s výsledkem 2,96 promile alkoholu v dechu umístěn k vystřízlivění.

V Kokešově ulici strážníci prověřili oznámení na osoby bez roušek na stavbě domu. Hlídka po dobu své přítomnosti ale žádnou takovou situaci nezaznamenala. Stejně tak v Jiráskově ulici prověřili strážníci telefonické oznámení na dva bezdomovce údajně bez roušek. Ani toto oznámení se nepotvrdilo.

Muže a ženu, kteří neměli roušku ani u sebe strážníci zastavili na Zborovském náměstí. V obou případech následovalo sepsání oznámení.

V Lexově ulici pak hlídky strážníků přijeli na oznámení o skupině šesti dětí bez ochrany dýchacích cest na dětském hřišti. Toto oznámení strážníci potvrdili a další sportovní aktivity zakázali. Pouze jednu osobu strážníci oznámí správnímu orgánu, zbytek účastníků nedosáhl věku 15 let.

Roušky a vycházení strážníci nepokutují. Přestupky oznamujeme

Co v případě, že strážníci zjistí prohřešek proti vládním opatřením? V současné době se v běžné situaci na občany vztahují dvě. Zákon 240/2000 sb. neboli krizový zákon ukládající povinnost nosit ochranu dýchací cest.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví dle zákona 258/2000 sb. zase omezuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou vyjmenovaných nezbytných cest, nařizuje zachovat dvoumetrový odstup od další osoby a zakazuje na pobývat na veřejně dostupných místech v počtu více než dvou osob (s výjimkou pro členy jedné domácnost a další případy. Pro kompletní znění obou předpisů doporučujeme webové stránky www.vlada.cz).

V případě, že se strážníci setkají s prohřeškem, neukládají pokuty. Městská policie Pardubice přestupky v souladu s legislativou oznamuje příslušnému správnímu orgánu.Případná sankce tedy záleží na výsledku následného správního řízení.

Zdroj: Městská Policie Pardubice

  •  
  •