Kontrolním vážením neprošlo auto přetížené téměř o tři tuny…

KRAJ – Pardubičtí celníci odhalili během kontrolního vážení 10 přetížených vozidel. Za porušení zákona uložili pokuty v celkové výši 73 000 Kč, jež byly na místě uhrazeny.

Počátkem tohoto týdne se zaměřili na přetížené nákladní automobily nedaleko Svitav, mají zde certifikované stanoviště pro výkon této kompetence. Ve dvou dnech  hlídky vytipovaly ke kontrole celkem 11 aut pro přepravu nákladu o celkové hmotnosti do 3,5 tuny. Porušení předpisů zjistily u 10 z nich, což svědčí o vysoké efektivitě jejich počínání.

Nejvíce přetížené, a to o 2821 kg, bylo vozidlo, které vezlo ocelovou konstrukci. Za porušení zákona o pozemních komunikacích řidič zaplatil na místě pokutu 15 000 Kč. S ohledem na okolnosti případu, a to o kolik bylo vozidlo přetíženo, cíl cesty atd., celníci využili oprávnění odstavit vozidlo a zakázat řidiči jízdu, než došlo k přeložení nákladu a k odstranění nedostatků.

Prověřovaná vozidla byla přetížena v průměru o 37 %, celníci budou kontrolní vážení opakovat.

Pardubičtí celníci odhalili během kontrolního vážení 10 přetížených vozidel
« z 3 »

Zdroj a foto: Celní úřad pro Pardubický kraj