Konečná podoba obchvatu Vysokého Mýta ještě není jasná…

Vysoké Mýto – Na konci května se sešli obyvatelé Vysokého Mýta na veřejném semináři, aby společně s představiteli kraje, obce a odborníky řešili situaci týkající se obchvatu města. Všichni účastníci semináře byli seznámeni s již v minulosti navrženou trasou, která byla schválena Zastupitelstvem Vysokého Mýta.

„Na semináři jsme se sešli proto, abychom obyvatelům shrnuli vše, co se řešilo před 10 lety a závěry vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Zároveň jsme si ale chtěli poslechnout jejich podněty, abychom jim při projektování stavby mohli vyjít co nejvíce vstříc.  Ne každému se navrhovaný obchvat kolem Bučkova kopce líbí, ale nějakou cestu, která bude schůdná pro co nejvíce zainteresovaných stran, najít musíme, " uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Diskutující přišli hned s několika návrhy, kam by se dala silnice přesunout. Trasu okolo Bučkova kopce už ale schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje na základě vyhledávací studie, které ji považuje za nejefektivnější a neprůchodnější variantu.

„Nebylo by snadné a ekonomicky výhodné celý projekt předělat. Projednávání nové trasy by nám zabralo spoustu času a výstavba silnice by se posunula o dalších 15 let.  V tuto chvíli se tak můžeme bavit o dílčích, technických změnách. Našim cílem je ochránit především přírodu a obyvatele, kteří zde žijí," doplnil náměstek Kortyš. 

Město po semináři využilo nabídku, aby se formou podnětů a připomínek zapojilo do dalších fází plánování stavby. V žádosti přišla prosba o veřejné projednání zabývající se vlivem na životní prostředí.  Vliv na životní prostředí byl již posouzen a výrazný dopad stavby nebyl shledán.

„Dalším krokem bude zahájení projektování, které bychom rádi projednali se všemi zúčastněnými stranami," upřesnil Kortyš.

Zdroj a foto: Pardubický kraj