Knihovny se budou více orientovat na virtuální služby…

Pardubice – Rada Pardubického kraje projednala závěrečnou zprávu o výsledku plnění Koncepce rozvoje knihoven.  Těch je v našem kraji celkem 421 a ročně mají přes milion návštěv čtenářů. Lidé si v nich průměrně půjčují 36 knih za rok, ale chodí tam i za informacemi, kulturou a za vzděláním. Cílem koncepce bylo definování podmínek pro služby knihoven v reálném i digitálním prostoru.

Zásadním úkolem byla podpora stávajících a vznik nových služeb pro veřejnost tak, aby kdokoliv, bez ohledu na to, kde žije, měl z knihovny ve svém městě či obci přístup ke zdrojům informací a službám. Díky práci knihovníků ve 421 knihovnách na území kraje se většinu úkolů podařilo splnit,“ říká Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro majetek investice a kulturu a dodává: „Od roku 2015 se navýšil příspěvek Pardubického kraje na výkon regionálních funkcí knihoven o dva miliony korun. Chceme tak podpořit zkvalitnění služeb a podmínek pro knihovny.

Mezi další služby knihoven, které se podařilo v rámci plnění úkolů koncepce zavést, patří kupříkladu instalace biblioboxů, možnosti plateb terminálem, vzdálené přístupy pro čtenáře ke knižním databázím a další. Bylo zdigitalizováno více jak 63 tisíc stran regionálních dokumentů. Zvýšila se rovněž možnost přístupu k internetu pro návštěvníky.

Roku 2015 Pardubický kraj jako první v České republice zahájil ve spolupráci s obcemi projekt sdružování finančních prostředků na nákup knih. Za čtyři roky sdružilo 300 obcí celkem tři miliony korun, za něž se nakoupilo přes šestnáct tisíc knih. Aktuálně je v Pardubickém kraji celkem 68 tisíc čtenářů knihoven a počet vypůjčených knih se vyšplhal téměř ke dvěma a půl milionům knih za rok.

Doposud se však nedaří hlavně u malých knihoven splnit standard počtu studijních míst, což je ovlivněno umístěním knihoven a jejich mnohdy zastaralým vybavením. Problémem je nízký počet metodiků, kteří se o odborné vedení knihoven a dodržování standardů služeb v kraji starají a také věkové složení knihovníků a nedostatečná generační obměna,“ komentuje z jiného hlediska situaci knihoven Radomíra Kodetová, ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích.

V současné době byly zahájeny práce na tvorbě nové koncepce, jejímž cílem bude pokračovat v rozvoji služeb pro širokou veřejnost. „Knihovny se budou muset více orientovat na virtuální služby. Vedle toho budou uchovávat tradiční knihovní dokumenty a zlepšovat své vybavení. Měly by nabízet služby, informační zdroje a otevřený prostor pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj,“ uvádí Roman Línek. Tento cíl je dán postupnou přeměnou knihoven, které se již dnes stávají vzdělávacími, kulturními a komunitními centry svých obcí. Ročně pořádají knihovny v Pardubickém kraji více jak 2500 kulturních akcí, které navštíví až 180 tisíc lidí.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 
 
 • Na tři dny se uzavře komunikace z Lázní Bohdaneč do Přelouče. Důvodem bude pokládka nového asfaltu…
 • Pardubicko – V současné době probíhá rekonstrukce mostu na silnici II/333 z Lázní Bohdaneč do Přelouče. Jedná se o přemostění Černské strouhy,

   
   
 • Cena za teplo z Opatovic v příštím roce rodinný rozpočet zásadně nezatíží…
 • Pardubicko – Cena tepla od Elektráren Opatovice, a.s. (EOP) pro rok 2022 činí na nejvyšší úrovni 598,50 Kč/GJ včetně DPH.  I přes

   
   
 • Při požáru utrpěla jedna osoba popáleniny…
 • Pardubicko – V pondělí v podvečer pardubičtí profesionální hasiči zasahovali u požáru rodinného domu ve Svítkově. V plamenech byla jedna

   
   
 • Kraje bez fakultních nemocnic potřebují pro provoz velkých očkovacích center pomoc státu či praktiků…
 • Pardubice – V návaznosti na iniciativu nazvanou „Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a pomozme našim zdravotníkům“ prosí Pardubický kraj,

   
   
 • Pardubické sociální služby obdržely zásoby ochranných prostředků…
 • Pardubice – Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb obdrželi zásoby respirátorů a nanoroušek, které jim mají pomoci v prevenci proti koronaviru. Ochranné