Knihovníci si vyměňují zkušenosti na celostátním semináři…

Pardubice – Jednou za dva roky se scházejí knihovníci v krajském městě.  Účastníci celostátního semináře Regionální funkce knihoven zaplnili včera a dnes Kulturní dům Hronovická. O zkušenosti se přijeli podělit s českými kolegy zástupci partnerského Prešovského kraje. Konferenci zahájil 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. 

„Knihovny mají nezastupitelnou roli v naší společnosti.  Jsou nositeli kultury a vzdělávání, a to jak ve městech, tak na vesnicích. Pardubický kraj si tuto skutečnost uvědomuje a v letošním roce navýšil částku na jejich fungování na 6,5 miliónů korun. Také připravujeme Koncepci rozvoje regionálních funkcí knihoven v Pardubickém kraji,“ sdělil Roman Línek, náměstek hejtmana zodpovědný za investice, majetek a kulturu. 

Dvoudenní program byl zaměřený nejen na funkci knihoven, ale také na jejich provoz nebo jejich vzájemnou spolupráci. Seminář zorganizovaly Sdružení knihoven ČR, Knihovnický institut NK ČR ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích. 

„Za poslední čtyři roky jsme rozpočet krajské knihovny navýšili o 7 miliónů korun na částku 22,5 miliónů korun. Jsme rádi, že na její podpoře jsme se dohodli s městem Pardubice. Za zmínku také stojí obnova tří památkově chráněných objektů na Příhrádku za 54,6 miliónů korun, kde budou zřízeny například depozitáře hudebnin a knihovního fondu nebo prostory pro nové expozice v  Knihovním centru U Vokolků,“ dodal náměstek Roman Línek.

V loňském roce navštívilo knihovny v Pardubickém kraji 1 274 971 lidí, z toho třetina připadá na krajskou knihovnu. Počet čtenářů byl necelých 70 tisíc.  Ve 420 knihovnách bylo k dispozici 2,9 miliónů knih. Počet výpůjček pak byl 2,3 miliónů.  

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •