Když láska bolí aneb o pomoci obětem domácího násilí…

Pardubice – Minulý týden uspořádalo Intervenční centrum Pardubického kraje, SKP-CENTRUM, v Divadle 29 konferenci na téma „Když láska bolí". Cílem bylo stmelit odborníky, kteří pomáhají obětem domácího násilí. Zúčastnění odborníci reprezentovali různé obory, od neziskového sektoru přes poskytovatele sociálních služeb, Policii ČR, městskou policii, státní zástupce, justici, město či kraj.

Je důležité, aby všichni tito lidé o sobě vzájemně věděli a znali své možnosti, jak pomoci obětem domácího násilí. Zároveň je důležité se také seznamovat s novými poznatky a zkušenostmi od nás i zahraničí a poučit se tam, kde jsou v tom úspěšní," řekl jeden z patronů akce krajský radní Pavel Šotola.

Koordinátorka Intervenčního centra Pardubického kraje Iva Bandžuchová představila stěžejní činnosti intervenčního centra a jeho služby. Zúčastněným nastínila program NENA – Domov bez násilí, který je zaměřen na pomoc osobám nezvládajícím agresi ve vztazích.

Velký zájem vzbudil kanadský dokument s názvem Lepším člověkem, jenž citlivě nahlíží na proces léčení duše narušené domácím násilím. K němu se také rozpoutala závěrečná diskuze, ve které na dotazy posluchačů odpovídaly zástupci intervenčního centra, policie a OSPOD.

Zdroj a foto: Pardubický kraj