Kardiologickému centru AGEL v Pardubicích se podařilo špičkovou péči zachovat i během pandemie. V roce 2021 se podařilo počet operací dokonce meziročně navýšit…

Pardubice – Kardiologické centrum AGEL v Pardubicích, superspecializované pracoviště pečující o pacienty s onemocněním koronárních tepen a s poruchami srdečního rytmu, si dlouhodobě udržuje silnou pozici mezi špičkovými pracovišti v České republice. Potvrzují to výsledky a počty provedených výkonů za rok 2021, který byl silně ovlivněn pandemickou situací.

V péči o pacienty s ischemickou chorobou srdeční se Kardiologické centrum AGEL drží mezi špičkovými pracovišti v České republice. „Vynikající je především dlouholetá stabilní pozice mezi pracovišti, které ošetří nejvíce nemocných s akutním infarktem myokardu v České republice," říká  MUDr. Ivo Varvařovský, Ph. D., primář oddělení invazivní kardiologie Kardiologického centra AGEL v Pardubicích. Centrum se pravidelně řadí mezi pracoviště, které provádějí také nejvíce koronárních angioplastik a drží čelní pozici v používání zobrazovacích a funkčních metod pro průkaz koronární nemoci. I dlouhodobě seriózně rozvíjený program rekanalizací chronických uzávěrů (CTO) vykazuje mírně narůstající trend. 

Počet katetrizačních výkonů byl v roce 2021 výrazně ovlivněn omezeními a uzávěrami lůžkového fondu spolupracujícího kardiologického oddělení krajské Pardubické nemocnice, která kromě standardní kardiologické péče musela věnovat svůj lůžkový fond a personál péči o covidové pacienty. „Posílili jsme proto provoz stacionáře Kardiologického centra AGEL, kde bylo ošetřeno rekordních 944 pacientů, tedy 32,5 % všech našich katetrizovaných pacientů za loňský rok. Zásluhou posílení stacionáře bylo provedeno také 293 koronárních angioplastik a jednalo se o 22 %  všech provedených výkonů na oddělení invazivní kardiologie Kardiologického centra AGEL za loňský rok," vysvětluje dále  primář.

Díky tomuto strategickému tahu byl provoz Kardiologického centra AGEL přes obtížnou situaci v České republice prakticky zachován a ve srovnání s rokem předchozím došlo k mírnému nárůstu počtu provedených výkonů. Celkem se tedy letos na oddělení invazivní kardiologie provedlo 2909 výkonů, což je vzhledem k velikosti a úzké specializaci obdivuhodný výkon," pokračuje MUDr. Ivo Varvařovský Ph. D a na závěr dodává: „Proto mě těší, že se i tentokrát potvrdila pozice Kardiologického centra AGEL jako stabilního a spolehlivého pracoviště."

Zdroj a foto: Kardiologické centrum AGEL