Kardiologické centrum AGEL v Pardubicích má k dispozici přístroj krátkodobé srdeční podpory, který pomůže pacientům s vážnou formou infarktu

Pardubice – Přístrojová novinka v podobě mechanické podpory srdeční činnosti Impella je jedním z nejúčinnějších opatření pro záchranu nemocných s rozsáhlým infarktem myokardu.

Od dubna letošního roku máme v našem centru k dispozici přístroj Impella, který je určen pro krátkodobou podporu srdeční činnosti a umožňuje léčit nejtěžší formy kardiogenního šoku," informuje vedoucí lékař oddělení invazivní kardiologie Kardiologického centra AGEL MUDr. Ivo Varvařovský Ph. D. s tím, že přístroj Impella dokáže ve velmi krátkém čase poskytnout hemodynamickou podporu při nejtěžších formách selhání srdeční činnosti (tzv. kardiogenním šoku) a prakticky srdeční činnost plně nahradit. 

Kardiologické centrum AGEL v Pardubicích ošetří ročně více než 400 nemocných s akutním infarktem myokardu a patří mezi přední česká pracoviště v této oblasti. Kardiogenní šok provází asi 7 % akutních infarktů myokardu a bez účinné léčby může vést k úmrtí pacienta.  S pomocí tohoto přístroje se péče o srdeční infarkt posouvá v Pardubicích na kvalitativně novou a zásadně vyšší úroveň," doplňuje MUDr. Varvařovský Ph. D.Kardiologické centrum AGEL v Pardubicích je superspecializované kardiologické pracoviště, které se nachází v areálu pardubické nemocnice. Je zaměřeno především na diagnostiku a intervenční léčbu ischemické choroby srdeční, diagnostiku získaných i vrozených srdečních vad, diagnostiku ostatních srdečních onemocnění (kardiomyopatie, primární plicní hypertenze), diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu, implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů, srdeční elektrofyziologii, katetrizační radiofrekvenční ablace, následné sledování pacientů po těchto zákrocích.

MUDr. Petr zdráhal (vlevo) a MUDr. Tomáš Lazarák (vpravo) zkoumají nový přístroj Impella

Autor: Mgr. Adam Knesl
Zdroj a foto: AGEL a.s.