Jsem pečující, ale mám ještě dost sil?

Pardubice – To je název kurzu, který pořádá pro ty, kteří pečují o své blízké doma, pardubický Dům pomoci Bethany.  Odborníci se jim budou věnovat po dvě odpoledne 18. října a 22. listopadu ve společenském sálu magistrátu.

Jedním s partnerů bezplatného kurzu je i Pardubický kraj. „Víme, že situace pečujících doma je velmi obtížná, obzvláště v případech, kdy se nemají s kým vystřídat. Proto jsme uvítali aktivitu Domu pomoci Bethany, který primárně poskytuje terapeutickou a duchovní pomoc seniorům či veteránům, ale věnuje se také situaci pečujících. Naším cílem v této oblasti je zvýšit dostupnost odlehčovacích služeb, aby si pečující mohli na pár dnů či týdnů odpočinout, a o jejich blízké bylo dobře postaráno“ uvedl krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Účastnící kurzu by se měli dozvědět odpovědi na mnoho otázek, které si při péči o svého blízkého denně kladou. Věnovat se jim budou odborníci, kteří mají s touto problematikou dlouholeté zkušenosti. Na seminář je možné se hlásit mailem na adrese kontakt@bethanydp.cz nebo na telefonu 777 595 554.

Dům pomoci Bethany

Terénní služba, jejíž posláním je poskytnutí kvalitní terapeutické služby, podpůrné péče, poradenství nebo duchovní doprovázení lidem, kteří již nejsou v produktivním věku, jejich rodinám, těm, kteří o někoho pečují a  veteránům.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 •  
 •  
 • První milník v realizaci Revitalizace letního stadionu splněn…
 • Pardubice – Dnes byly členům zastupitelstva statutárního města Pardubice zástupci společnosti PORR a.s. představeny a prezentovány finální vizualizace projektu Revitalizace

  •  
  •  
 • Silný vítr řádí v Pardubicích…
 • Pardubice – Silný vítr v Pardubicích nám přivál také několik událostí. První byly létající polystyrenové desky nad křižovatkou u Domu

  •  
  •  
 • Pardubický kraj dohlíží na výstavbu centrálního příjmu v Pardubické nemocnici…
 • Pardubice – Radním Pardubického kraje bude čtyřikrát do roka předávat kontrolní zprávu z výstavby pavilonu urgentního příjmu s centralizací akutních provozu v Pardubické

  •  
  •  
 • Pizza za 76 korun, palačinka za 35 korun. Díky nové pardubické fast foodové restauraci POE POE to není sen, ale realita!
 • Pardubice – Na „kulatém“ rohu pardubické třídy Míru a Masarykova náměstí, v místě, kde dříve sídlila banka, vznikla nová moderní fast

  •  
  •  
 • Večer splněných přání s odtahem vozidla…
 • Pardubice – Pro dobrotu na žebrotu. O platnosti tohoto úsloví se hlídky strážníků přesvědčují s pravidelností tak železnou, že by z toho

  •  
  •