Jak mají vypadat veřejná prostranství u krajských budov? O tom rozhoduje i veřejnost

Svitavsko – V příštích letech má dojít k proměně veřejných prostranství, Pardubický kraj začíná v Přelouči, Králíkách, Svitavách a České Třebové. Hlavním cílem je otevřít areály u krajských budov lidem a nabídnout návštěvníkům možnost odpočinku v příjemném prostředí. Novinkou je, že samospráva bude na všechny projekty vypisovat architektonické soutěže. Součástí příprav jsou i veřejná projednání s občany, kteří mají zavčas možnost vznést připomínky k jednotlivým záměrům a ovlivnit tak, co se v jejich městech bude dít.

První pracovní workshop se uskutečnil v první polovině ledna v Přelouči, kde Pardubický kraj vlastní a provozuje Domov u fontány pro osoby se sníženou soběstačností. Do budoucna by mělo dojít k revitalizaci přilehlého parku, který má následně sloužit nejenom klientům domova, ale i veřejnosti. Na veřejném projednání záměru se za účasti občanů například řešilo vytvoření smyslové zahrady, zadržování dešťové vody na přírodních plochách v areálu nebo vybudování sociálního zázemí a sezónní kavárny. Zpětnou vazbu od veřejnosti kraj využije při přípravě podkladů pro architektonickou soutěž.

Díky architektonickým soutěžím získáme více odborných pohledů a nápadů na to, kam s areály a jejich okolím možno teoreticky směřovat. A na pracovních workshopech nám pro tyto naše plány předá veřejnost své představy, zde si občané mohou říct, co by sami v areálech chtěli nebo co by je motivovalo k návštěvě. Nepodaří se asi zapracovat všechny požadavky, ale jsme za ně moc rádi. Jedná se navíc o takové pilotní projekty, na kterých klademe od počátku důraz na větší participaci veřejnosti než doposud. Do budoucna s tím chceme pokračovat a doufám, že se to na výsledku pozitivně ukáže. Projekty v Přelouči, Králíkách, Svitavách a České Třebové mají nejenom otevřít veřejná prostranství lidem, ale také přinést ekologické benefity, například lepší zadržování vody v krajině," vysvětluje krajský radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Zapojení areálu do života měst a občanů

Příští pracovní workshop Pardubický kraj uspořádá 8. února v Králíkách, kde se ve školní jídelně tamního středního odborného opravárenského učiliště mohou zájemci od 16 hodin seznámit s plánem na úpravu areálu školy. V plánu je revitalizace stávající zeleně a nevyužívaných ploch, zlepšení nakládání se srážkovou vodou či výsadba nových stromů. Hlavní snahou je areál o rozloze 70 tisíc metrů čtverečních více zapojit do života města a umožnit občanům jeho využívání ve volném čase.

Další jednání se uskuteční 20. února ve Svitavách, kde se v areálu psychiatrie plánuje revitalizace přilehlého parku, vytvoření klidové zóny a i v tomto případě je záměrem kraje přírodní plochu zpřístupnit nejenom pacientům, ale všem, kteří v ní budou chtít trávit volný čas.

Architektonické soutěže na tři výše uvedené projekty zahájí Pardubický kraj ještě v letošním roce. „Spolupracujeme s renomovanou pražskou společností ONplan lab, která například organizovala soutěže na rozvoj pražské Invalidovny, novou zástavbu území na Florenci nebo využití území revitalizovaného jezera Milada u Ústí nad Labem. Na naše tři pilotní záměry chceme následně navázat další dvěma areály, které bychom rádi do budoucna otevřeli veřejnosti. Jedná se o prostory u Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové a Gymnázia a grafické střední odborné školy Přelouč. I v těchto případech plánujeme ještě letos veřejná projednání," dodává radní Valtr.Cenové odhady a další podrobnosti projektů budou známy v příštích měsících, Pardubický kraj chce na záměry zažádat o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj